תודעת העל

פרופיל-שינוי-תודעתי.png2

חיבור הבנה של היותנו , הוויינו, כל החלקים שבנו-שאנו- הננו

עמידה עם העכבר על כל חלק מפאזל כדה”א פותחת את רשימת כל הנושאים