תודעת העל

new age

מעידן ישן לחדש

kids

ילדעים

שינוי תודעתי מתחיל ממערכת האמונות ותפיסות העולם שלנו. הבחירה התודעתית היא שמייצרת את תמונת המציאות הארצית שתתהווה בתואם לדפוסי חשיבה שרצים לנו בראש. השינוי מתחיל כשאנו מגמישים את מסגרות החשיבה המקובעות ועוברים מתודעת אדמה ומים (חומר ורגש) לתדרי אש ואוויר (רצון בורא והבנה גבוהה). זו מגמת השינויים בבריאה כולה, אם נרצה או לא, יהה עלינו לבחור אם לחיות בתודעה ישנה-בהישרדות , או בתודעה חדשה – בהתפתחות . את המציאות הגשמית לא נוכל תמיד לשנות אבל את התודעה שלנו כן.