שינוי תודעתי

תודעת העל

חיבור הבנה של היותנו , הוויינו, כל החלקים שבנו-שאנו- הננו

קורונה וירוס

קורונה וירוס

הקורונה וירוס יש סיבה גבוהה להתפרצותו. ייעודו לגרום לצמצום צריכת החומר בכל העולם. בעקבות התפרצות הוירוס בוטלו טיסות, עסקים נסגרו, בעלי החיים הטבעיים לאיזור חזרו להלך בטבע, והאדמה יכולה היתה קצת לנשום. אחריותנו כאנושות להתכנס פנימה לתוכנו, ולחשוב כל אחד למה הוא נולד-נועד, לעבוד בעבודה האמיתית שלך: זו שגורמת לך לקום בבוקר בשמחה (אויר) והתלהבות (אש), תוך מימוש עצמי ולא …

המשך

כללי