home free חופש בבית

הלהקה האהובה עליי Home Free כי מה יותר מדויייק לי מלהיות חופש בבית? זה המקום היחיד שבו אני חופשייה להיות מי שאני באמת. הגוף הפיזי שלנו הוא הבית לנשמה אבל הוא רק תפאורה זמנית ומתחלפת במסע ההתפתחות של הנשמה. החבריה האלו יוצרים מוזיקה בקצב החיים המהירים בשת"פ הרמוני עם הקול הפנימי העצמאיי העוצמתי שהם מייצרים בעצמם ללא כל כלי חיצוני. זוהי אנרגיית האש הזכרית שמחוברת ומחוייבת לעצמה ולחופש שלה.אוהבת.

Crazy Life

All About That Bass

ring of fire

Champagne Taste (On a Beer Budget)

מי שהבעיה שלו היא כסף ואין לו כסף> אין לו בעיה. הצרות מתחילות כשאנחנו רוצים לחיות עם תפאורה של שמפניה כשיש לנו מימון רק לבירה. איך אתם מנהלים את התקציב האנרגטי שלכם?

Honey, I'm Good

אח, כמה הם טובים החבריה האלו 

ADAM FARABEEאדם- שמייצר את קולות התופים   , הופעה חיה 

תמונה מצעירותו שמיגנטה אותי בזכות עיניו וחיוכו, השיער הגינגי , החולצה הכחולה… ילד אש אוויר

 

 

Story of My Life

Wake Me Up

Bye Bye Bye ככה אנשי אש נפרדים, יעילות, בלי דרמות רגשיות, ישר ולעניין.

הופעה חיה – לקט מובחר של שירי הום-פרי

This is How We Roll

everybody got somebody but me