ממודעות לתודעה

ההבדל בין מודעות לתודעה

מודעות = תהליך פרטני: הבנת התהליכים האישיים של היכולות הפיזיות והרגשיות שלנו. מודעות עוסקת בעולם הסיבות הנמוך- הבנת תהליכי התפתחות אישיים  של נשמה כאינדיבידואל ומסעה על פני הגלגולים בעולם הארצי. מודעות מיידעת אותנו לחיבורי גוף-נפש ורוח:  ליכולות הפיזיות הרגשיות והמחשבתיות שלנו, עוזרת לפענח את התסריט הפרטי, מסייעת לנו לסיים תיקונים, להשלים חוויות במערך ההתנסויות שחתמנו עליו, מחברת לזיכרונות, להיגיון ליישום והמימוש בעולם החומר.

תודעה  =  תהליך כוללני:  הבנת עולם הסיבות הגבוה וזיהוי מגמות תהליכים כלל בריאתיים. התודעה היא מאגר מידע שנותן מבט על על המקום ממנו באתי ואליו אני חוזר , שמסביר מה יש מאחורי התסריט הנשמתי  האישי, מבהיר תמונת מצב על תהליכים שכל האנושות עוברת בבריאה ומעבר לה. מבט העל מנגיש הבנות על החוקיות העומדת בבסיס ההתנהלות האנושית, על משמעות קיומה של המודעות הפרטית כחלק מתודעה אחת כוללת . תודעה עוסקת ב "מה" ו "למה" , במהות תכלית קיומנו כאנוש במעבדת הניסויים האנושית בכדה"א.

עבודת מודעות ממקדת אותנו לעצמנו : ZOOM IN 
עבודת תודעה מוציאה אותנו מעצמנו ZOOM OUT כדי שנראה את התמונה הגדולה ונבין את התוכנית הכוללת, את היותנו חלק מרשת אנרגטית שהרבה יותר גדולה מאיתנו.

נקודת המעבר ממודעות לתודעה היא מעבר מאגואיזם לאלטרואיזם

מחשיבה על עצמי- אגואיזם , לחשיבה על הכלל – אלטרואיזם. מודעות עוסקת בהתפתחות אישית . מי שעוסק בזה מרוכז בתהליכים הפרטיים שלו, בעצמו. תודעה עוסקת בהתפתחות כוללת. מי שעוסק בה הוא מי שמתעלה מעל הסיפור האישי שלו ורואה לנגד עיניו את טובת הכלל , את התמונה הרחבה ופועל למען קידום אינטרסים משותפים

2012 – ממודעות לתודעה (תודעת על) כנס תודעת העל – ממודעות לתודעה / ישראלה יועד

תקציר הרצאה של ישראלה יועד בכנס תודעת העל 2012

 המטרה – רקע

כולנו נמצאים בתהליך התפתחות. כל האנושות נמצאת בתהליך של התפתחות רוחנית. המטרה היא שכל האנושות תשתנה. המטרה היא אחת ושווה לכולם. זאת לא מטרה אישית. זאת לא מטרה שניתנת לשינוי, אין מטרה אחרת. זאת מטרה מסוג חדש ולא מוכר.

המטרה- הגדרה

א. המטרה היא: שינוי תדר של כל האנושות.
ב. המטרה הסופית היא: מעבר של כל האנושות מהמתנד הישן למתנד חדש. מסימפונית צלילים אחת, לסימפונית צלילים חדשה ושונה לחלוטין.
ג. מעבר ממערכות שהתדר הדומיננטי שלהן הוא תדר של רגש/מים, למערכות שהתדר הדומיננטי הוא תדר של הבנות/אויר.
ד. מעבר ממערכת מרגישה הבנויה על מסגרות, השתייכות ותלות,
למערכת חושבת המבוססת על עצמאות, חוסר מסגרות, ראייה כוללת ויכולת בריאה אישית.
ה. מעבר מהרמוניה רגשית המבוססת על תחושת חיבור של יחד ושל נוחות, להרמוניה מחשבתית שמבוססת על  התפתחות ופעילות.
ו. זהו חיבור של עצמאיים בודדים, שלכל אחד עצמאות הבנתית משלו, לצורך מטרה ופעילות משותפים.
ז. זהו חיבור אינטרסים של התפתחות של היחיד והכלל  גם יחד. תוך שוויון ערך ואחריות אישית וכוללת.
ח.  זהו מעבר מניהול הלב לניהול השכל והבינה.

 הדרך

המטרה היא שווה לכולם,
אך הדרך של כל אדם אל המטרה היא שונה.
כל אחד מאיתנו נמצא בנקודה שונה על הרצף.
מבחינה זו אנו שונים אחד מהשני.
כולנו רוצים להתפתח.
זה תכנות שקיים בליבה של כל אחד מאיתנו.
לכל מערכת התפתחותית יש נקודת מוצא ויש מטרה.
בין נקודת המוצא ובין המטרה ישנו קו עולה – זהו קו ההתפתחות.
נקודת הכניסה לקו ההתפתחות שמוביל אותנו אל המטרה המשותפת החדשה, היא תחילת המעבר ממודעות לתודעה.

 הגדרות

ננסה להגדיר את המושגים מודעות ותודעה.

מודעות – הבנת התהליכים האישיים, פענוח התסריט הארצי האישי, סיום התיקונים האישיים. הזיכרונות, ההיגיון, היישום בעולם החומר, עולם הסיבות הנמוך.

תודעה – הבנת הסיבות המסתתרות מאחורי התסריט הארצי. הבנת התהליכים הבריאתיים, החוקיות השווה העומדת בבסיס ההתנהלות של כולנו. התודעה פותחת בפנינו ידע והבנות נוספים וחדשים מעבר לתסריט שלנו. חיבור לעולם הסיבות הגבוה."

לדוגמא, כאשר אנו חווים קשיים בזוגיות:

1.במודעות אנו מנסים להבין את הקשיים של האדם, את הסיבות לקשיים שלו, את השורשים של הקשיים האלה, ומנסים לתת לו את החוויה וההבנה האישית, כיצד לפתור את בעיותיו.

2.  בתודעה אנו באים לאנשים ואומרים להם:
העקרונות לזוגיות נכונה הם: עצמאות, דיאלוג, יחסי שולט נשלט, זמן איכות משותף.

עכשיו בדקו כיצד אתם נוהגים ותקנו זאת.
המודעות היא שיטה פרטנית שדורשת הרבה זמן ואנרגיה.
התודעה עובדת יותר על התודעה הכוללת.
אין לנו זמן ואנרגיה לשנות אחד על אחד את כל האנושות. אנו שוקדים על הפצת ההבנות בכל דרך, כדי שכל אדם ייחשף להם ויעשה את השינוי ואת העבודה, בדרכו ובקצב שלו.
המטרה היא: להוריד את התודעה לעולם המודעות.
תודעה ללא מודעות היא חסרת ערך.
שינוי התודעה מוביל לשינוי המודעות.
אנו חותרים להגיע ב 2012 למסה קריטית שתאיץ את השינוי וההתפתחות של האנושות כולה.
יחד עם זה חשוב לזכור שלא ניתן לדלג או לקצר את התהליכים האישיים, אך לאחר 2012 זה יעשה בקבוצות גדולות ובקצב מואץ.

קו ההתפתחות

קו ההתפתחות הוא גם קו ההתפתחות האישי וגם קו ההתפתחות של האנושות כולה.
"תודעת העל" עושה אבחנה בין שתי מניפות של  התפתחות: המניפה הראשונה והמניפה השנייה.
נקודת הכניסה לקו ההתפתחות נמצאת בין שתי המניפות.

המניפה הראשונה

המניפה הראשונה מכילה בעיקר את התסריט האישי ("הבחירה מה לחוות בגלגול הנוכחי") המבוסס על מערכת ההיזכרות, ועל תהליך המימוש הארצי  (שזה היזכרות על.)
המניפה הראשונה מכילה את המודעות שהאדם רוכש בכל מהלך חייו ותסריטו.
כל זמן שאדם עסוק במודעות אישית, וזה כולל את כל הכלים המגוונים של הרפואה האלטרנטיבית והניו אייג', הוא נמצא במניפה הראשונה.
במניפה זו קיימים שלבים יותר נמוכים ויותר גבוהים של התפתחות, אך כולם עדיין נמצאים במתנד של העידן הישן.
רק קצה המניפה הראשונה זה תחילת קו ההתפתחות.

נקודת ההתחלה

קו ההתפתחות הוא מעבר למניפה אחרת לחלוטין. זה תהליך שינוי לכיוון שונה לגמרי.
הוא מתחיל מסיום מערכת הרגש הנמוך.
מנתק את האדם ממניפת ההתפתחות הראשונה, ומביא אותו לתדר אחר ושונה.
לפני שמתחילים את קו ההתפתחות, ההתמודדות היא עדיין במתנד הנמוך של כל היסודות.
רק אחרי שעשינו את העבודה הקשה והממושכת של המודעות האישית,
רק אחרי שלמדנו להתגבר על מכשולים, שחווינו נפילות רגשיות, ויצאנו מהן עם הבנות,
רק כאשר אנו בשלים לנטוש את הנוחות המוכרת, ופתוחים לעבור לעולם החדש והבלתי מוכר של האוויר
רק אז מתחיל קו ההתפתחות האישי.
ובנוסף, עם הכניסה לקו ההתפתחות צצים קשיים.
הקשיים נובעים ממערבולות רגשיות/מים או מערבולות מחשבתיות/אויר הנובעות  מן הילדות.
כאשר אנו בודקים מאורעות בחיי האדם לאורך התסריט נמצא שהם מחולקים לשניים:
למערבולות רגשיות או למערבולות של מחשבה, הנובעות מן הילדות.
אלה הבעיות הקבועות בביצוע התסריטים.
ורבים מאלה שמגיעים לנקודת המוצא של קו ההתפתחות, סובלים ממערבולות.
ולכן לעיתים קרובות זקוקים לעזרה כדי לסיים את המניפה הראשונה ולהתחיל את קו ההתפתחות.

 המניפה השניה

גם המניפה השנייה  שמתחילה את קו ההתפתחות, בנויה על בסיס הילדות. התסריט אינו משתנה. אך משנים את נקודות הראייה, ההבנה, והשליטה. התסריט נשאר תסריט, אך הוא משתפר
מחזקים את יכולת הבריאה והשליטה בחיים.
השליטה היא דרך האוויר/המחשבה,
המוח העליון מתחבר למוח התחתון, והמים/הרגשות הגבוהים תומכים בהרמוניה של השינוי.
זו המערכת החדשה שמשתלטת על המקום הזה.
זהו תהליך המעבר ממודעות לתודעה.
המניפה השנייה קשורה למניפה הקודמת, אך האדם מתפתח במערכת שהיא:
יותר חכמה, מתוחכמת, וחסכונית אנרגטית.
הרטט גבוה יותר, יש פחות מערבולות, והמערכת יותר מעודנת.
היכולת ההבנתית יוצרת שקט שנרכש, וזרימה עם התסריט.
האדם ממשיך את תסריטו, אך הדרך לבצע אותו שונה לחלוטין. וברטט גבוה יותר.

 מעבר המתנדים

כדי להבין את המעבר ממה שנקרא המתנד הישן למתנד החדש, יש לראות את הבריאה כולה כסימפוניה של צלילים. צלילים המופקים ע"י אינספור מיתרים קטנים.
ההבדל בין צלילים של מודעות, לצלילים של תודעה, זה שהם בסולמות  שונים לחלוטין.
המיתרים של המודעות והמיתרים של התודעה רוטטים במשפחות שונות של רטיטה.
הרטט של יסודות האש, מים, אוויר ואדמה, מהם מורכבים כל היבטי חיינו, במתנד הישן
שונה מהותית מהרטט של היסודות במתנד החדש.המים/רגש במתנד החדש הם גבוהים, שקטים, הם מבטאים: אחווה אנושית, אחדות המטרה, הבנה ועזרה, חיה ותן לחיות.

המתנד הישן מכיל את:
א. עולם התוצאות – העולם הפיזי, החושים החיצוניים.
ב. עולם הסיבות הנמוך – מודעות, המניפה הראשונה.

המתנד החדש מכיל את:

עולם הסיבות הגבוה – הבנת הסיבות לתסריטים, מישורי הנשמות, חוקי הבריאה, התודעה המרכזית,

האינטליגנציה הכוללת

המעבר משדות הרטט הישנים לשדות הרטט החדשים – זוהי הקפיצה הקוונטית שמרבים לדבר עליה בספרות של הניו אייג'.

 קו ההתפתחות האישי

אנשים מגיעים לנקודת ההתחלה של קו ההתפתחות בעיקר מחוסר ברירה.
כאשר הם מגיעים בחייהם למבוי סתום, לקיר. כל זמן שטוב לאדם, הוא לא ישנה שום דבר.
גם כשהוא חש שהטוב הולך ונגמר, הוא יאחז בקרנות המזבח.
המרחק שכל אדם עובר הן במניפה הראשונה של המודעות והן במניפה השנייה לאחר כניסתו לקו ההתפתחות, שונה מאדם לאדם.
כלומר אורך קו ההתפתחות שונה מאדם לרעהו.
ככל שהמרחק מנקודת המוצא למטרה גדול יותר, כמות השינויים שעל האדם לעבור גדולה יותר.
זה תלוי בעיקר במצבו של האדם בנקודת המוצא.
כאשר בן אנוש מגיע לנקודת ההתחלה של קו ההתפתחות, אחת הבעיות הגדולות היא מאיזה מסע ארוך הוא למעשה התחיל לפני קו ההתפתחות העומד לפניו.
המטרה היא אווירית מאוד. ככל שהאדם יותר רגשי  התהליך ארוך יותר. יש להוריד כמויות גדולות של מים ולהעלות כמויות גדולות של אוויר.
במים יש הרבה מאוד אדמה והתהליך ארוך ואיטי. לאנשים רגשיים הדרך ארוכה, איטית וקשה יותר.
לאדם שהבסיס שלו יותר אווירי/מחשבתי התהליך יותר קל ומהיר.
הבעיה הגדולה אצל בני אנוש, שנקודת ההתחלה שלהם לא מספיק שקופה ונכונה. הם לא מוכנים להתבונן על עצמם ולראות את המרחק שמבדיל בינם לבין המטרה. הם אינם רואים שזה תהליך ארוך, מתכוננים לתהליך הרבה יותר קצר, ובסיכומו של דבר נעצרים באמצע.
כדי להיכנס לנקודת ההתחלה של קו ההתפתחות, ולהתחיל  תהליך של שינוי עמוק, דרושה אמונה מלאה בעצמי. יש כאן ויתור על כל משענות העבר.
רצון ההתפתחות מותנה בחוזק הליבה ובאמונה ביכולתה.
בנק' המוצא של קו ההתפתחות הכי חשוב הכרה ביכולות ובמגבלות. וכן סיבולת ואורך רוח.
יש להבין את המטרה, אורך הדרך, והניסיונות שבדרך. זו הנקודה שבני אנוש מחפשים עזרה.

 קו ההתפתחות של האנושות

כל האנושות נמצאת על קו ההתפתחות.
מצד אחד אנרגיות האש והאוויר שנכנסות כיום לעולמנו בכמויות גדולות, הם כבר במתנד הגבוה יותר.  מצד שני רב בני אדם מוצפים עדיין ברגשות נמוכים: בזוגיות, בדתות, במשפחות, במסגרות ובכל מערכות האמונה.
כל אלו חלקים שמשם צריך להתחיל להוריד את המים/הרגש. ככל שמוותרים על המים הנמוכים אפשר להכניס אויר גבוה.
לחבר את עולם הסיבות הגבוה לעולם הסיבות הנמוך.
זה המעבר ממודעות נמוכה לתודעה גבוהה, שכל בני אנוש עוברים.
זה התהליך שהאנושות כולה עוברת בעזרת כלים רבים ושונים:
כל תכניות הריאליטי לסוגיהן: כוכב נולד, האח הגדול, מחוברים, משפחה חורגת וכ"ו הן בעצם סדנאות קולקטיביות למודעות אישית. הצופים שואלים את עצמם איך אני הייתי נוהג, מה אני הייתי עושה במקומם.
כל מערכות הייעוץ והריפוי האלטרנטיבי: קואוצי'נג, פסיכולוגיה, תקשור, דמיון מודרך, הילינג, גלגולים, אסטרולוגיה, קלפים וגם קבלה, מסייעים לסיים את  המתנד הנמוך. את עולם הסיבות הנמוך.

קו ההתפתחות של תנועת הניו אייג'

ברצוני להתייחס למספר תפיסות שגויות שמנחות את הניו אייג' :

1.בסדנאות הניו אייג' לסוגיהן, מרבים לדבר על חיבור לאור ואהבה, מציעים לנו להקשיב ללב. לחיות בהרמוניה. סדנאות אלה אכן מביאות אותנו לעליה ברמת ההבנות והמודעות, אך ללא המשכיות. כי הלב הארצי שלנו מושך אותנו לרגש הנמוך, ומה שעלינו ללמוד זה לעזוב את המערכת הרגשית הנמוכה ולעבור לרגש גבוה, שהוא היכולת לראות את מערכת הרגש מבלי להיכנס אליה. בשלב מסוים בתהליך ההתפתחות הרוחנית צריך להחליף את הדלק, לעבור מרגש נמוך לרגש גבוה, כמו מטפס הרים שמקבל בלוני חמצן במחצית הדרך. תנועת "אור ואהבה" מנחה אותנו לשיתוף פעולה. זוהי מטרה רגשית/מימית, שאינה נכונה ואינה מוגדרת. כי הרמוניה רגשית – זה המתנד הישן.

2. הכניסה לתדרים של העידן החדש היא אינה הרמונית לכאורה. מעבר המתנדים נעשה דרך פריצת מסגרות ומאבק בהתנגדות. בכל תהליך שינוי דרמטי, יש היבטים בלתי הרמוניים, שהם הכרחיים להמשך ההתפתחות.

3. במצבי תקיעות, יש המטפחים בנו אמונה שהיקום יעזור לנו. גישה זו גורמת לעצירה ביוזמה, ופוגעת ביכולת התמדה חרף כישלונות. תהליך ההתפתחות אינו רציף. הוא ארוך, איטי ועובד בדילוגים. התקדמות והפסקה לצורך הטמעה, התקדמות והפסקה לצורך הטמעה. בנקודות העצירה לאורך המסלול עלינו להטמיע הבנות, ולהיערך בצורה יזומה להמשך הדרך. ולא להמתין לעזרה ממקור חיצוני עלום.

4. מדברים הרבה על מודעות. רבים עוברים תהליכי מודעות קשים, חווים חוויות עמוקות,  גם מקבלים הבנות אך כל זאת במתנד שמסתיים. הם  לא עוברים למתנד החדש והתפתחותם נעצרת. אפשר לוותר על מערכות רגש קשות ולהמיר אותם בהבנות נשגבות, אך בשלב מסוים לא ניתן להמשיך.

5. רבים שמתחילים בתהליך ההתפתחות ה"רוחנית" מגיעים לנקודה מסוימת שממנה ההתפתחות נעצרת. זה לא קורה בבת אחת, ההתפתחות מתחילה לזחול עד שהיא נעצרת לחלוטין. למעשה מערך שלם של התפתחות האנושות נעצר. למעשה האנושות בכללה נמצאת בחלק הנמוך יותר. המחלה של האנושות – החיבור לרגשות/מים הנמוכים.

ההתנגדות לשינוי

בתקופה האחרונה כאשר תלמידי תודעת העל מנסים לפתוח קבוצות הם נתקלים בלא מעט קשיים והתנגדות. את ההתנגדות אנו פוגשים גם בקרב משפחתנו וסביבתנו הקרובה.

הבה ננסה להבין את הסיבות העיקריות להתנגדות, למרות שכולם רוצים להתפתח, יש מעצורים גדולים בהתפתחות:

1. המעצור העיקרי הוא כוח ההתמד והנוחות

העולם המוכר והידוע נותן הרגשה לא מבוטלת של נוחות. תדרי המים והאדמה הם תדרים איטיים ומחבקים. ואנשים אינם רוצים לעזוב אותם. כל מי שלמד אי פעם את סולם הצרכים של מסלאו בפסיכולוגיה או סוציולוגיה יודע שהוא מגדיר את הצורך השלישי בחשיבותו, לאחר מזון והגנה פיזית, כצורך באהבה והשתייכות. כאשר אנו נמצאים בתקופה שהמים/הדבק המוכר יורדים, אנשים חשים מאוימים ברמות הכי עמוקות של השתייכות. המעבר מהמתנד הישן לחדש, ממודעות לתודעה, שומט את השטיח מתחת לרגלינו, ואנו חווים קונפליקט עמוק בין הרצון להתפתחות לבין אחיזה בדברים קודמים.

2. המעצור השני נובע מאופיים השונה באופן מהותי של יסודות האש והאוויר המובילים את העידן החדש, לעומת יסודות המים והאדמה שמובילים את העידן הישן. האש והאוויר מביאים תדר אקטיבי, תוקפני, חסר שקט ומערער. הוא דורש להחליף את הנוחות: ביוזמה, אמביציה, מהירות וקיצוניות. אלו שני קצוות שקשה מאוד לחבר ביניהם.

3. המעצור השלישי מתייחס לכמיהה העמוקה להרמוניה. תנועת הניו אייג', כפי שנאמר, העמידה במרכז תפיסתה את ההתנהגות ההרמונית, הן בין אדם לעצמו והן בין אדם לסביבתו. אולם השינוי הקיצוני הנדרש לצורך מעבר העידן מחייב התנהלות לכאורה לא הרמונית. אי אפשר לשבור מסגרות בנחמדות. אי אפשר להיות שקופים ולהוריד מערכות הסתרה ולהישאר טובים עם כולם. אי אפשר להכיר באינדיבידואליות ובמדרג ההתפתחות השונה של בני אדם ולשמור על הרמוניה. האיום על ההרמוניה מעורר פחד עמוק והתנגדות.

4. מעצור רביעי הוא אי הבנה לגבי תפקידו של הלב. כפי שנאמר אומרים לנו: תקשיבו ללב שלכם.  הפרשנות לכך היא לכו בעקבות רגשותיכם. אך זה עומד בסתירה למגמה החדשה של ירידת משקלם של המים. במקום ללכת בעקבות הלב יש ללכת בעקבות החושים הפנימיים. הבלבול בין רגשות לתחושות מהווה גם סיבה למעצורים. ללכת בעקבות הלב משמע להקשיב לתחושת הלב, להבנת הלב ולא ללכת בעקבות הדבק, הנוחות והההנאה.

כל הסיבות האלה חוברות למחסום של פחד שקשה מאוד לפרוץ אותו.

 אז מה עושים?

מחסום הנוחות וההתנגדות הוא מחסום שכווווווולם עומדים בפניו.  ולא קל לפרוץ אותו. המורים שבינינו  נדרשים לשלוש תכונות מרכזיות:

חכמה, סבלנות ודבקות:
1. חכמה – כלומר הבנה מעמיקה של מהות השינוי,  מהות הקשיים, והתהליך הנלווה להם.
2. סבלנות –  זו הידיעה שאין כאן עשייה קלה ומהירה. מדובר בכרסום איטי וממושך של מחסום הנוחות, סיום המים הנמוכים, ומיתון המערבולות, זה תהליך הדרגתי שלוקח את זמנו. יש בו נסיגות והצפות חוזרות שמתפוגגות לאט לאט. אין כאן זבנג וגמרנו.
3. התמדה – משמעה לא להתייאש, לא להתאכזב כשהתוצאות מבשילות באיטיות, לא להיפגע באגו, לא לוותר על אלה שקשה לנו איתם. להתמיד באמונה ועשייה, בלי להרים ידיים.

 מה יהיה ב 2012

החל מ 2012 הדומיננטיות של אנרגיות האש והאוויר תלך ותואץ וזה ישפיע על כל מערכות החיים: תקשורת, ממשל, אקולוגיה, כספים, רפואה, חינוך, משפט, מזון, דת וכ"ו.  האצת שינוי המתנדים תהיה גם מלווה בתופעות של כאוס.
בנקודה זו האנושות תתחלק בגדול לשניים: לכאלה שהמתנד שלהם כבר עבר הכנה למתנד החדש, זה כולל את כל הילדים שכבר נולדים עם המתנד החדש. עבור אלה, המעבר יהיה יותר זורם ויותר קל. בראשית התקופה הם גם יהיו השולטים. בני אנוש שיבחרו להיאחז במתנד הישן ובמערכות המים והאדמה יחוו קשיים, חוסר זרימה ובלבול, והם יהיו הנשלטים.

ככל שמתקרבים ל 2012 – המערבולות במניפות הנמוכות יהיו יותר ויותר גדולות.

ככל שנמצאים במקום נמוך יותר בקו ההתפתחות הטלטלות יותר קשות. יש מערבולות גדולות גם ברמה האישית וגם בעולם.  אנו כבר חווים טלטלות לא קטנות. כל הדרך למטרה מלווה בטלטלות.  התודעה הגבוהה מביאה יותר שקט.

סיכום – ההבנה החשובה

בחרתי לדבר על נושא זה כי אני פוגשת יום יום בקשיי ההבנה, הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים. המעבר לעידן החדש שונה ממה שחשבנו, הוא לא תמיד קל, הוא מחייב שינוי פאראדיגמה, אבל.. הוא בלתי נמנע, וכל מי שהולך עם השינוי חייו יהיו זורמים, קלים ומפותחים יותר.

מסר תודעת העל לכנס:

"ההבנה החשובה ביותר היא שמודעות בלבד לא מביאה לתודעה גבוהה.
הבנת התהליכים האישיים, מערך הגלגולים, האנרגיות הארציות וההרמוניה – אינם מביאים בהכרח לתודעה גבוהה.
המודעות היא רק קרש הקפיצה לתודעה גבוהה יותר.
זוהי נקודת חוסר ההבנה והתקיעות של רבים מבני אנוש".

המספר 21 – פשר הקשר בין רוח וחומר

המספר 21 מציין את מועד סוף העולם , חילופי העידנים, רגע השקט ב  21/12/2012,  לפני ההתחלה החדשה – 22  : היום שאחרי 

הפוסט הזה נולד מתוך חיבור הבנות ביני כליבת אש עם עוד איש אש בקהילת ביטקוין ישראלי  שמחובר לרוח, אחריהם ירדה לי ההבנה (אוויר) , נעשו החיבורים (מים) עם מידע שהוא הביא לי (תמונה של הצופן התנכי מצ"ב), והמימוש – הוא הפוסט הזה .התוצר הגשמי (אדמה) הוא האנרגיה הכספית שהרווחתי הודות להשקעה שלי במטבע ביטקוין . זו התמורה האנרגטית שנועדה לממן את מימוש הייעוד- השליחות שלי כאן. 

יום סוף העולם נקבע ע"י תודעת העל  שהיא המחשב המרכזי של הבריאה. כמו כל מחשב, הוא מעבד נתונים ומחשב גל הסתברויות לפיו נמצא  התאריך 21/12/2012 לא רק בכתבי המאיה והקבלה  אלא בכל הדתות ובכל הנבואות ובכל התיקשורים. היו מי שחשבו שהעולם הולך להיחרב פיזית אך השינוי היה תודעתי ! הבריאה השקיעה הרבה אנרגיה בליצור את מעבדת הניסויים האנושית כאן בכדה"א. המטרה איננה להכחיד אותנו אלא  רק לגרום לנו שינוי תודעתי  כזה שיאפשר לנו להסתכרן מול שינויי התדר הכלל בריאתי: לעשות ניסויים באש ואוויר במקום במים ואדמה. . אז מה אמור להיות אחרי ה 21? 22, נכון? 

 . מי שאמור לנהל כאן את הענינים במעבדת הניסויים האנושית בכדה"א אחרי ש יהוה  סיים תפקידו כשליט העידן הישן,  הם 22 נציגי המישורים. 

המישורים הם ה "ערים" הגבוהות  ברחבי הבריאה שמהם הגיעה הנשמה שלנו. כל אחד מאיתנו הגיע ממישור אחר, בהתאם למטרת הניסוי שהתנדבנו לממש כאן. (כן,כן, הכל בבחירה חופשית ובהתנדבות)

למה לא יהיו יותר מ 21 מיליון ביטקוין? 

המספר שנקבע כסוף ייצור מטבעות ביטקוין איננו שרירותי כלל וכלל. יש לו סיבה גבוהה גם אם היא נסתרת ממודעותם הארצית של מרבית האנשים.
המספר 21 נקבע ע"פ חישוב מתמטי של גלי הסתברויות ע"י המחשב המרכזי בבריאה- תודעת העל. כמו לכל מחשב – גם לתודעת העל יש מעבד נתונים וכל המידע שנאסף מכל רחבי הבריאה, מחושב ומעובד על מנת להנגיש לנו הבנות שיקדמו את התפתחות התודעה הכוללת במעבדת הניסויים האנושית בכדה"א.  על השאלה מי אתם תודעת העל  הם ענו: אנחנו זה אתם. אנחנו תוצר ההתפחות שלכם. משמע: שהמספר 21 לא נקבע סתם רנדומלית אלא הוא תוצר הבחירה שלנו כאנושות. השאלה הבאה היא – למה? 
 *
כל מה שקורה בעולם הזה יש מניע שגרם לו לקרות בעולם הסיבות הגבוה,
מני רוזנפלד , יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי מסביר  *איך* נעשה החישוב מבחינה מתמטית   (ההסבר נכון , שכן הוא מבוסס על חישוב אמיתי של ה גיאומטריה   של ביטקוין )אבל איננו יודע להסביר את ה *למה*.  למה?
 *
כשנשמה יורדת לעולם החלום הזה ומתגשמת לגוף פיזי, אנחנו מוותרים על יכולת הבריאה הטוטאלית ובוחרים להתמקצע בניסוי ספציפי שנועד לקדם את התפתחותנו ולשם כך הוסר מתודעתנו מידע שאיננו רלוונטי למטרת המחקר האישי שלנו. המידע הזה קיים, מאוכסן בספריות המישורים הגבוהים בבריאה ונגיש רק למי שבשל ודורש להתוודע אליו. ככל שיש יותר דרישה למידע, כך תודעת העל מורידה לנו יותר נתונים. אנחנו חיים כאן בעולם ברובד בחירה חופשית ולכן תודעת העל לא יכולה להתערב בבחירות שלנו כאנוש, כך מתוכנתת התוכנה של המטריקס שיצר האדריכל – יהוה. אבל הם כן יכולים לתת לנו מידע כדי שנבחר להתעורר עם הגלולה האדומה ונדרוש עוד אוויר  – הבנה . 
בעידן הישן, עד 21/12/2012 , תכלית הקיום האנושי היתה לחקור את יסודות האדמה (חומר) ומים (רגש) .  ע"פ חישוב גלי הסתברויות מנתונים שנאספו מכל התרבויות האנושיות- כמו המאיה והקבלה ועוד רבים מאד אחרים , הגיעו למסקנה שביום ה 21 לדצמבר 2012 יהיה סוף העולם . למה? כי האנושות התמכרה לחיים באזור הנוחות ולא יצרה התפתחות . נדרש שינוי תדר כדי שהמערכת החשוכה לא תקפיא את הליבות  ולכן הוחלט לשנות את נושאי המחקר לאש ואוויר .

תמונה מתוך הצופן התנכ"י ובו מוטבעת המילה ביטקוין הפוכה 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטקוין הוא שלב ביניים עתידני שנועד להמיר את האנרגיה הגשמית שלנו לאוויר- שם הוא חופשי יותר. זו מגמת השינויים במעבר מעידן ישן -אדמה ומים לעידן חדש של אש ואוויר.

שלשום 3/4/2013, התוודעתי לעובדה שמטבע ביטקוין נקבע ככזה שנועד להפצה עד גבול עליון של 21 מיליון . למה? שרירותי , כך נאמר בפורום המתכנתים שכורים את המטבע וסוחרים בו.  מייד כתבתי הודעה שיש למספר הזה סיבה גבוהה , אבל אף אחד לא הגיב. טוב,רעיונות תודעתיים הזויים לא בדיוק רלוונטיים לאנשי הייטק. ואולי כן?…  בקבוצת הפייסבוק הכי חמה שמצאתי ברשת, המקום שבו לקט ספקולנטים משחקים באש – לוקחים סיכון מול הסיכוי עם מטבעות וירטואלים חדשים, שם הרשיתי לעצמי להיות ספקולנטית של תודעה חדשה: לא "במקרה" נקבע הגבול הזה של 21 מיליון מטבעות. מה יהיה אח"כ ? למה אין 22 ? כי  כל המערך האנרגטי יתנהל כאן בדרך שונה לחלוטין. כללי המשחק משתנים.  בעתיד אנשים יקבלו תמורה אנרגטית לפי הנוסחה הבאה:

הכסף בעתיד – תודעת העל 

בעתיד יהיו שני סוגי כסף : נקודות זכות ונקודות המרה

נקודות זכות – מקבלים כשפועלים למען ערי המישור

נקודות המרה – תקבלו בכל פעם שתיצרו משהו חדש בעצמכם.

ביט – 21 בגימטריה 

מיזם ביטקוין לכל ילד  נוצר מתוך חיבור שלי שנולדתי ב 22/11 עם ילד שנולד ב 21/12

תורה ומדע – הצופן התנכי

 

ציטוט מהמקור: " ביטקוין" בצופן התנכ"י בספר דניאל (ספר שמדבר על אחרית הימים) האות הראשונה מופיע בפרק ח' פסוק ה'. האות האחרונה בפרק יא' פסוק ו'. מרחק בין כל אות הוא 800 אותיות.
באות י' נפל על הפסוק הבא: "וְשַׂר מַלְכוּת פָּרַס, עֹמֵד לְנֶגְדִּי עֶשְׂרִים וְאֶחָד יוֹם, וְהִנֵּה מִיכָאֵל, אַחַד הַשָּׂרִים הָרִאשֹׁנִים בָּא לְעָזְרֵנִי; וַאֲנִי נוֹתַרְתִּי שָׁם, אֵצֶל מַלְכֵי פָרָס" מתוך פרק י' פסוק יג'.

 בין האנשים שחשודים בזהותו של סאטושי נמצא גם מישהו בשם "מיכאל קליר" . (המלאך מיכאל…) . לדעתי מלאך הוא שהכתיב לסאטושי את שורות הקוד  ולכן זהותו איננה ידועה . המלאכים ברובם אינם נגלים בעולם החלום. הם עובדים של הבריאה ומטרתם לקדם את מטרו ההתפתחות הבריאתיות. מוזמנים להבין כאן : מלאכים  

אחריות הורית? ילדים עצמאיים

ילדעים נולדים יודעים את עוצמתם ולכן דורשים את עצמאותם . ילדי האש והאוויר  מחוברים לעוצמה הפנימית שלהם, חוקרים את עצמם בעצמם. הם שבחרו ונבחרו להיות המורים וללמד אותנו ההורים-לשחרר את מערכות יחסי התלות ולבחון מחדש את כל מה שחשבנו שאנחנו  חושבים שאנחנו יודעים על עצמאות ואחריות הורית. מסתבר שאנחנו לא. צא ולמד…

צחוקים עם אדיר מילר : מה שהורים מבוגרים ינסו לעשות לילדעים , לא יתאים להם.

אמנת עצמאותם של ילדעים   קובץ שמע -אודיו 

 

נעמה וייס טוהר מכריזה על הצהרת העצמאות של ילדעים 

נעמה וייס טוהר מכריזה על אמנת העצמאות של ילדעים

ווווו

תפקיד המבוגרים  ב מהפכת הילדעים  

ילד עצמאי – שינוי תודעתי 

ילדה בת 11 יזמית ובעלת עסק עצמאי 

בת 7 בהצהרה על ממלכת היזמות של ילדעים לקחת אחריות על החופש שלהם להיות עצמאיים
"בתחילת דרכנו כילדעים צעירים, נדרש וחשוב להחליף את ההתנסות החינוכית ולהשמיע קולנו – לצעוק את הזכות שיהיה לנו כייף וללמוד מיומנוית שמאיזושהיא סיבה לא מלמדים אותנו בביהס. כל היזמים בעלי זכויות שוות. אנחנו עומדים על זכויותינו כילדעים ומעודדים ע"י הורים וצוותי תמיכה להיות יצירתיים, לקחת סיכונים. אנחנו נופלים אבל אז קמים, אנחנו מנסים למצוא את התשוקה שלנו . יש לנו הזכות לשנות את דעתנו אז אנחנו מנסים שוב ושוב ושוב . אין לנו נשיא. אנחנו הנשיאים של עצמנו וחיינו. הדרישה לכלכלת הייטק מתחילה בנו : במוח שלנו וברוח שלנו . אנחנו, הנציגים של ממלכת היזמים הצעירים , שואפים להיות חופשיים במחשבתנו ועצמאיים מטבענו
*
*

Declaration Of Minipreneurship

ב 2015 היא מרצה על העסק שמנהלת ופעילותה לקדם שילוב יזמות בלימודים בכתה ו , מלמדת איך להשתמש ביצירתיות, סיכון, תשוקה ואמפתיה בתיגבור למידה למידה ויצירה אונליין לילדעים
Kylee Majkowski | Inspiring a New Generation of Entrepreneurial Thinking

 

*

מדמיינים איפה היא היום ב 2018 ? איפה היא תהיה עוד 5 שנים?
ילדעים – אתם העתיד שלנו. השמיעו קולכם ! קחו אחריות על החופש שלכם ותדרשו אותו כי למבוגרים קשה מדי לשחרר . הם לא יתנו מרצונם. זו אחריותכם לקחת

 

שרון כהן / משמהות הנוכחות ההורית

המרחב העצמאי שאותה אמא מעניקה לילדה , הוא שתומך בבטחון שלה ולא זה שהאמא מאמינה בה. ילדי האוויר לא מתרשמים מחיזוקים. הם מתרשמים מכך שמבינים אותם ומאפשרים להם חופש להתפתח בדרכם. מה שמחזק אותם זה עצמאות מחשבתית ולא תלות בהערכה ואהבה מבחוץ. מים סותרים אוויר נכון שבאוויר יש מים ובמים יש אוויר,אבל אלו מגמות סותרות. מה שתומך בבטחון העצמי של ילדים עצמאיים זה לא מערך רגשי אלא הבנתי. אמא אוהבת ובוטחת בילד אוויר זה נהדר, אבל זה לא מה שבונה את ההערכה העצמית שלו. היכולת לבחור, להחליט ולהתמודד לבד ובדרכם, זה מה שבונה אצלם בטחון. בטחון אווירי נבנה על אף התגובות של הסביבה ולא בזכות. יש כאלה שחותמים על "קיצוץ כנפיים" של ההורים כדי להתמודד עם יציאה מהתלות ובניית החוזק הפנימי.

שרון  כהן / משמהות על המרחב העצמאי שהורים נדרשים לתת לילדים

*

ילדעים עצמאיים בעידן החדש- סיפור השראה של בת 16 

*

הורים: ב/מקום להגביל את זמן המסך של ילדכם ולדאוג שהוא משחק כל הזמן במחשב גיימרים ב  משחקי מלחמה  , למדו להבין למה, כי יש לכך סיבה גבוהה , והפסיקו לשלוט בזמן המסך של ילדיכם . הוא מייטיב איתם. (הנה הוכחה מדעית ) יש הרבה דברים שאינכם מבינים. רוצים ללמוד – סבבה . לא רוצים? לפחות אל תפריעו.

 

שידור חי- נעמה – אחריות ההורה לאפשר לילד לקחת אחריות על הבחירות העצמאיות שלו

"מה שהורים צריכים לעשות למען ילדיהם — רק לייצר עבורם מרחב ללמידה. לא ללמד, לא להנחות ולא להגיד. רק לאפשר להם ללמוד לבד.

Shefali Tsabary  טוענת בחזרה את זכות הילדים כנגד ההורים

ההרצאה המלאה  מרתק . ספאלי  מנפצת את מושג ההורות לרסיסים

הורים, אנחנו נדרשים לא רק לשחרר שליטה על הילדעים אלא לוותר על האשלייה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים שתהיה לנו שליטה . רק כשתשחררו עצמכם, תוכלו לאפשר לילדכם להיות משוחררים להיות מי שהינם. וותרו על העליונות. ילדיכם לא צריכים להשלים את החלקים שנכשלנו אנחנו בהם . הם לא תכשיטים להתפאר בהם כדי למלא את הריקנות שלנו . התת מודע ההורי שלנו זה האוויר שהם נושמים. יש לטהר את האוויר מדפוסי השליטה שלנו כדי לאפשר להם ולעצמנו חופש

מה זה הדבר הזה? איך מתמודדים עם ילד אש עם עיניים גדולות שרוצה לעשות הכל לבד,שכל רגע קופץ עם רעיון חדש וכל שני וחמישי דורש מחשב יותר משוכלל ? ומה עושים עם ילד אוויר שבוהה בנוסחאות, מתכנת קודים מוצפנים ומפצח מערכות מידע לארוחת בוקר? הם לא רואים אותנו ממטר.הלו? כאילו דא? אנחנו הורים…אתם אמורים להקשיב לנו? משהו כאן השתבש או מה?והקטע הזה שהילד משיג אייפון 5 בלי לשלם שקל אחד, בעבור אפליקציה שתיכנת…הם באמת כבר לא צריכים אותנו יותר?

"סבים וסבתות, אימות ואבות" : בחיית תקשיבו לילדעים שלכם, הם באמת נולדים יודעים. תפסיקו לדאוג להם ותתחילו לדאוג להתפתחות שלכם. זה אתם שצריכים ללמוד את מה שהם כבר יודעים.
*

הם מוציאים אותנו מדעתנו ומשבשים את כל הסדר הקיים.. והעניין הוא שאין לנו מה לעשות בנדון.זו מגמת השינויים בכל הבריאה. הילדים נשלחו להבהיר לנו שאין לנו ברירה אלא לעשות שינוי תודעתי ולשחרר אותם לדרכם העצמאית .  take it or leave it .  הם יודעים מה הם רוצים(אש) ומבינים(אוויר) את הסיבה שלשמה הם כאן: ללמד אותנו שיעור בעצמאות. הם "עושים לנו ביה"ס"  ואנחנו התלמידים שנדרשים לעמוד במבחן שינויי הזמן ולשחרר, להבין שהילדים שלנו אינם באמת "שלנו" . אנחנו רק זוכים לגדל אותם,לגדול איתם וללמוד מהם, אבל נשמתם חופשייה.

הילדים / חליל ג'וברן > הנבואה (קישור לצפייה ישירה  בסרט  המרהיב והחשוב )
ילדיכם אינם ילדיכם,כי פרי געגועי החיים אל עצמם, באים המה דרככם אך לא מכם, חיים עמכם אך אינם שייכים לכם . תנו לילדיכם את אהבתכם אך לא את מחשבותיכם,כי להם הגיגיהם. גופם ישכון בבתיכם, אך לא נשמתם,כי נשמתם מסתופפת בבית המחר . שם לא תוכלו לבוא אף בחלומותיכם. אפשר לכם לחפוץ להיות כמותם אך אל לכם לעשותם כמותכם, כי החיים פניהם קדימה לא אחור, ולא יתרפקו על האתמול.

הילדים כאן כדי לעזור לנו לגדול , לא כדי שנגדל אותם .

ילד של מי אתה? " ילדיכם אינם שלכם…"

 

Smart crib automatically rocks babies to sleep

ילדי האש והאוויר בעידן החדש  הם עצמאיים. הם לא צריכים שאימהות לחוצות ועצבניות  עם מתנדי מים נמוכים ינענו אותם. הרבה יותר יעיל כשהעריסה מתנועעת בקצב ובתדר שמאפשר להם להירגע באמת ללא השפעות אנרגטיות של ההורים

סיפור על לשחרר אחיזה 

ילדה קטנה ואביה חצו נהר.
האבא פחד מעט וביקש מביתו "מתוקה, בבקשה תחזיקי את היד שלי כדי שלא תפלי למטה.
הילדה הקטנה השיבה: "לא, אבא. תחזיק אתה ביד שלי
"מה ההבדל?" שאל האבא המבולבל.
יש הבדל גדול", ענתה הילדה. "אם אני אחזיק בידך ומשהו יקרה לי, רוב הסיכויים שאעזוב אתת ידך. אבל אם אתה תחזיק את היד שלי, אני יודעת בודאות שלא משנה מה יקרה, אתה לעולם לא תעזוב את ידי

ילדעים נולדים יודעים את היותם בטוחים בעולם שכולו משחק אשלייתי. הביטחון שלהם הוא ביכולות שלהם עצמם ,ללא מסכת פחדים שמולבשת עליהם ע"י הוריהם. קבלו סרטון משעשע שמתעד את סרטים שרצים להורים בראש

הגן הדיגיטלי הראשון

אז נכון שזו רק פרסומת _(ועוד לבנק…) , אבל מה אם נפנים את ההבנה שהילדעים באמת נולדים יודעים  והם לא באמת צריכים אותנו שנגדל אותם .הם באמת כן יכולים לגדל את עצמם בעצמם , כי הם, ורק הם יודעים מה נכון להם. יותר מכך: זה הם שמגדלים אותנו כדי שנלמד את העוצמה שיש בעצמאות שלהם.

 

MTS Internet Baby 

אשה, אמא, הילדים כבר לא באמת צריכים אותך יותר אחרי הלידה….הם יודעים מה הם רוצים ומה הסיבה שלשמה ירדו לעולם .

 

אשה, אמא, שחררי שמח
שיתוף אישי: נעמה וייס טוהר: "רק כשהצלחתי להתעלות – לצאת מעצמי ולראות את התפקיד האימהיא שלי ממעל, הבנתי.רק כששחררתי באמת באמת באמת כל אחריות לחנך את הילדים שלי – רק אז התבהרה לי עוצמת ההשפעה ההדדית בנינו גם בלי שאעשה דבר. הם בחרו בי, אני בחרתי בהם. הבחירות שלי נועדו לעזור להם לממש את קו ההתפתחות שלהם. הבחירות שלהם נועדו לעזור לי לממש את הייעוד שלי. הכל בתואם

כתבה שהתראיינתי בה במאגזין לאישה – מה למדתי מילדיי (נובמבר 2012)

אבהות במאה ה-21 : "רגע, איפה האמא"?   סתיו אדם מבקש להזכיר לכל הנשים שמחפשות את אמא, שאנחנו במאה ה-21 ושאם הן רוצות שוויון, כדאי שיתחילו לשחרר

ילדים מחקים מבוגרים

איזו דוגמא אנחנו נותנים לילדים שלנו? מוטב שנאפשר להם לגדל את עצמם בעצמם

 

בת 14  הקימה עסק בגיל 14 שמגלגל מיליונים. הוריה אמרו לה שאין להם כסף לממן לה רכב ואם היא רוצה אוטו בגיל 16 עליה להרוויח את הכסף בעצמה.

אמא שמדברת עם בנה- שיעור באיך לדאוג קודם כל לעצמך  Take care of YOU, first

 

איזה מזל שאני עצמאי ועושה כמעט הכל בעצמי

 

 את לא מחליטה עליי, אני מחליט עליי

 

Self Confidence Starts at Home

דוגמא להורה שמחובר לילד הפנימי שבו ומלמד את הבת שלו על בטחון עצמי. הילדים של היום צריכים הורים כאלו שיזכירו להם את מה ששנים על גבי שנים המערכת/החברה  מחקה בביטול. הורה שלא יודע את זה: אל דאגב-הילד כבר יזכיר לו !

 

דרך לפתח את היצירתיות והדמיון אצל ילדעים

גננות/הורים/מורים: מה שהילדים צריכים כדי לגדול להיות בעלי מחשבה עצמאית יוצרת, זה מרחב חופש ביטוי ויצירה עצמאי. פחות חומר נותן יותר מקום לרוח חופשית באוויר-באווירה . לא עוד צעצועי פלסטיק ומשחקי קופסא עם הנחיות כללי משחק שמוכתבים מראש. בחיית- שחררו את הצורך לחנך את הילדעים. הם נולדים יודעים מה נכון להם. תנו להם חופש לגדול להיות וליצור את מי שהם באמת, להביא את עצמם לשחק במרכז הבמה שלהם, כשיד הדימיון הטובה שורה עליהם ומנחה את בחירותיהם ולא כחיילים ממושמעים שעושים בצייתנות מה שהגננת אמרה

I'm Watching You Dad

 

אבא, כמה אתה מרוויח בשעה? אפשר לקנות חצי שעה מהזמן שלך?

15,000 בני נוער 12-18 ,משתמשים במערכת  גירים (פלטפורמת שיתוף וירטואלית-מטבע קהילתי מבית אפקוין שמאפשר למשתמשים לסחור ללא כסף: לבקש משאלות ולהיענות לבקשות)שעלתה לאוויר ב 1/4/2014 . שמעו- הם יודעים להניע תהליכים הילדים האלו. הם יודעים מה הם רוצים(אש) ומבינים(אוויר) את הסיבה שלשמה הם כאן- להוביל תהליכי שינוי מתלות לעצמאות. אומנות שיתופי הפעולה (מים) זורמת לילדים האלו באופן טבעי. הם לא תלויים יותר בכסף מההורים ולא צריכים אף אחד . עצמאות זה שם המשחק, והוא רווחי,יעיל,ומממן את ההתפתחות שלהם. הם קונים שם את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות ומחליפים בניהם אוצרות יקרות ערך. אלפי עסקאות כל יום. שיואו, איזה תותחים הילדים האלו. הם יודעים את העבודה.קבוצת פייס גירים.
מערכת גירים היא האחרונה שנוצר. הקדימו אותה מערכת אושר מאמאזון ומיוזיקמרקט. תוכלו להבין איך זה עובד כאן: שפע – מערכת שיתוף קהילתית וירטואלית

11-Year-Old Yemeni Girl Nada Al-Ahdal Flees Home to Avoid Forced Marriage: I'd Rather Kill Myself   

 

נאדה – בת 11 בתימן ברחה מהבית כי סרבה להתחתן :"הגשתי תלונה במשטרה נגד אימא שלי. אמרתי שהיא רוצה לחתן אותי בכפייה. לא יהיו לי חיים, לא תהיה לי השכלה. אין להם רחמים? אני מעדיפה למות. הם איימו להרוג אותי אם אלך לדוד שלי. איזה מין אנשים מאיימים על הילדים שלהם ככה? אני גמרתי עם אימא שלי. הם הרגו את החלומות שלנו, הם הרגו בנו הכול. זה לא גידול ילדים, זה פשוט פשע".

כמובן שהמקרה של ילדה בת 11 שסרבה להתחתן קיצוני ומובן, הקיצוניות הזו נדרשת כדי להאיר ולהעיר אצל כל אחד ואחת מאיתנו את המקומות החשוכים שלו- לבחון איפה הגבולות שלנו בתסריט האישי שלנו כהורה שהוא יכול לבדוק בכנות עם עצמו : כמה עצמאות אני מאפשר לילד שלי ולילד הפנימי שבי? האם אני בשל להרחיב את הגבולות ולשחרר יותר ממה שהאמנתי ש"צריך" עד היום? זה ההבדל בין דת ל דעת. אנחנו כהורים נדרשים היום להפעיל שיקול דעת- לא לפעול ממקום של אוטומט והישמעות צייתנית למוסכמות ומסגרות חשיבה דתיות, תרבותיות,חברתיות,כלכליות,פוליטיות,… עצמאות זה שם המשחק בעידן החדש. בוקר טוב וברוכים הבאים . מאחלת לכם נחיתה רכה בעולם האמיתי

*

ציטוט של אמא : איבדתי את האמא שרציתי להיות אבל מצאתי את האדם שאני שואפת להיות

*

מכתב לילדים / amnon shomer 

אנו מתנצלים,
עשינו במיטב יכולתנו, אבל האמת המרה היא שאיבדנו שליטה.
איננו מוכנים להודות בכך, אבל כשלנו.לימדנו אתכם שהעולם הוא מקום תחרותי, ושלעזור אחדד לשני מתאפשר רק אחרי שעזרת לעצמך.
חינכנו אתכם להלחם ואף למות למען ארצכם, בזמן שהפקרנו את עתידכם.
העדפנו לחלום על חופשות ובידור איכותי, במקום על חיים של חופש שלום ואחווה.ניסינו,
באמת שניסינו.
רצינו את הטוב ביותר עבורכם. אבל לא האמנו שאפשר לשנות הכל.
ולכן דאגנו כל אחד לביתו, כדי לאפשר לכם את החינוך והבריאות והאושר המירביים.אבלל המלחמות המתמשכות, הזיהום והרס הסביבה, האלימות, והמסחור
הותירו אתכם כועסים ומאשימים, או אדישים ומפוחדים.אין לנו את כל הפתרונות.
החליפות והתארים, הבתים והפנסיות, לא הופכים אותנו לצודקים ומבינים יותר מכם.
אנו גם חלשים, אנו גם כואבים, אנו גם חוששים.הממשלות השקרניות עם הפוליטיקאיםם המושחתים,
אין לכם מה לציית להם.
הגננות הצעקניות, ובתי הספר עם הגדרות,
הן הדרך הנואשת שלנו להתמודד עם חוסר הודאות,
עם הפחד שלנו משינוי, עם ההתמוטטות של הציוויליזציה שחשבנו שבנינו היטב.אנו שועבדנו,, נפגענו והותשנו.
כולנו ניצולים של מלחמות בכל העולם. השואה, מלחמות ישראל, הכיבוש,
הותירו אותנו פצועים ומדממים, והשלכנו זאת פעמים רבות עליכם.
לא התכוונו.
פשוט לא טיפלנו בעצמנו כמו שצריך.
לא היתה לנו את המודעות לכך.אבל לכם יש.
יש לכם אינטרנט.
יש לכם חברים מכל העולם, מהטיולים מהלימודים, מהפייסבוק.
יש לכם רעיונות משונים, על מערכות  יחסים, והנהגה עצמית, וכלכלה חלופית,
וטכנולוגיה חדשנית, ורוחניות ניו-אייג'ית מוזרה כזו, ויש לכם הרבה חברים.האמת היא שאנחנוו פה רק כדי לתמוך בכם.
למדו אותנו, הסבירו לנו.
אנחנו מוכנים להקשיב.אנחנו אלו שלא מציאותיים.
אנחנו אלו שהתעלמנו מכך שאנו הורגים בתאוותנו בכל רגע מיליוני בעלי חיים.
אנו אלו ששלחנו אתכם לבית-הספר ולמערכת חינוך מקולקלת רק כי לא ידענו משהו אחר.
אנו אלו שקנו עוד מכוניות ועוד מוצרים, ועכשיו האוויר שלכם מזוהם, והים שלכם מטונף.
אנו אלו ששיחקנו את המשחק, וניסינו עבורכם להיות מספיק טובים בתחרות, וכעת לאף אחד איןן אפשרות לקנות בית.אנו מצטערים,
ואנו מוכנים להשתנות,
אנו מוכנים ביחד אתכם ליצור את השינוי.אנו כאן.
הפנסיה שלנו היא עבורכם ועבור צאצאיכם.
הזמן שלנו לא יהיה רק עבור ישיבה בשמש ומשחקי קלפים.
אנו מוכנים להמשיך לעבוד ולתת,
אנו רוצים לשמור אתכם על קשר,
אנו לא רוצים להיות מכורים לתרופות ומטפלות מהפיליפינים.אנו מאמינים בכם.
אנו מאמינים בעצמנו.אוהבים אתכם.יותר מכל, אוהבים.

 

*

איך מבוגרים יוצרים תלות רגשית של הילדים בהם? חמש סיבות להפסיק להגיד כל הכבוד

Baby walks along ledge of high rise window

 הוכחה שלילדים יש  מנגנון שמירה עצמית  – אין להם יצר התאבדות וגם אם לא שומרים עליהם, הם יודעים לשמור על עצמם

 

מורה נבוכים: מותר להודות: יש ילד שאתם אוהבים פחות – הילד שהכי קשה לנו איתו – הוא המתנה הכי גדולה שלנו

אמנת העצמאות של ילדעים
* אנחנו לוקחים אחריות לממש את זכותנו לחופש מחשבה, ביטוי, למידה,יצירה ועיסוק עצמאי
* עצמאותנו אינה מוטלת בספק. זו לא רק זכות אלא חובה שהתחייבנו לממש
* אנחנו מאשרים את הבחירות העצמאיות של עצמנו בעצמנו מתוך עוצמתנו הפנימית * אנחנו ורק אנחנו יודעים מה נכון לנו ולא נדרש לנו אישור או שלילה ממבוגרים/בעלי סמכות
* אנחנו עומדים על דעתנו ודורשים שרשויות החוק לא יקראו לנו ולא יתייחסו אלינו כחסרי ישע * קבלת החלטות משמהותיות על חיינו בידינו. דעתנו ורצוננו ראשונים בחשיבותם להתחשב בהם
* אחריותנו וזכותנו לבחור ולהחליט עם מי לגור, מה לעשות, האם מה ואיך ללמוד/במה לעסוק * העצמאות שלנו לא נמדדת לפי גיל. היא תלויית בחירה אישית של כל אחד ומידת בשלותו
* ילדעים צעירים בגילם בוגרים בהבנה שלהם את עצמם ואת העולם יותר מהרבה מבוגרים
* אנחנו מחוייבים להשמיע קולנו תוך הקשבה לקול הילד הפנימי ולא להישמע רק להוראות אחרים
* הנחיות, עצות והכוונה ממבוגרים אינם רלוונטיים לגבינו עלינו לפלס דרכנו העצמאית בעצמנו
* אנחנו לוקחים אחריות לדייק את בחירותינו ולשפוט מעשיינו לפי מערכת בקרה פנימית עצמאית
* יש לנו כללי משחק עצמאיים שאנחנו ממציאים ואחריותנו ללמד מבוגרים לשחק ולהתנהל לפיהם
* תכלית קיומנו כאן היא לשחק. כל מי שיגיד לנו שהחיים הם לא משחק איננו ראוי שנקשיב לו * משחקי מחשב מפתחים את החשיבה העצמאית והיצירתית שלנו בעולם האמיתי – הוירטואלי
* אין לנו בעיות קשב וריכוז. אנחנו מתרכזים יופי במה שחשוב לנו במחשב וקשובים לעצמנו
* תהליך גדילה למידה והתפתחות עצמאי של ילד חשוב יותר מכל הישג חומרי/תוצר גשמי
* יש לנו אומץ ובטחון עצמי להתנסויות מאתגרות וקיצוניות. מבוגרים נדרשים לתת בנו אמון
* גם אם אנחנו נופלים, אנחנו מקימים עצמנו בעצמנו. כל עוד למדנו מההתנסות – זה לא כשלון
* אנחנו כאן לפתח מידע חדש ממקור פנימי ולכן לא נדרשים להוכיח ולבסס דעותינו על ידע ישן
* לא באנו ללמוד היסטוריה אלא לעשות היסטוריה – לכתוב מחדש בעצמנו תסריטים חדשים
* אנחנו סקרניים לחקור ולגלות, לנסות ולהתנסות, לעשות, לפתח ולהתפתח
* בית ספר לא תומך בהתפתחותנו. אנחנו רוצים לעבוד במרחב פתוח ובמעבדות מייקרים
* לא נסכים שיחנכו אותנו להתנהג לפי הספר בסדר. אנחנו כאן להפר אותו ולכתוב סיפור חדש
* אין בתודענו מילים כמו "צריך/חייב" . יש רוצה . אין "אין ברירה". יש בחירה .
* הורים/מורים, מבוגרים : אני מחליט עליי קחו אחריות על העצמאות שלכם ותנו לי מרחב חופשי ופתוח לגדול ולגדל את עצמי בעצמי

סוף כל סוף סוף

מסגרות העידן הישן תתפרקנה משום שהבריאה לא מממנת עכשיו את המשך קיומם של ממסדים ארגונים ותאגידים. עצמאות  זה שם המשחק החדש. הסיבה:כדי שנפסיק להיות עבדים לעבודה  שלא מקדמת את ההתפתחות שלנו ונתחיל לעסוק בעסק העצמאי שאותו ניצור בעצמנו לעצמנו, מתוך עוצמתנו. כשניקח אחריות ונפעל כעצמאיים- נקבל את השפע שנועד לתמוך במימוש הייעוד.

המספר 21 – פשר הקשר בין רוח וחומר  המספר 21 מציין את מועד סוף העולם  , חילופי העידנים, רגע השקט  ב  21/12/2012

***

יכול להיות שסוף העולם בפתח?

סוף כל סוף  / © דוד ירושלמי   29.7.2011

סוף?
סוף!
מה לבסוף?
כמובן סוף!
ואֵי ההתחלה?
לאחר הסוף.
אז מדוע סוף?
כדי להתחיל.
מהי התחלה?
מהות הסוף.
מהי מהות?
תמצית ההתחלה,
מיצוי האמצע,
מציאת הסוף.
ומתי הסוף?
בסוף ההתחלה.
ואתה,
האם מצאת מהות?
אמצא בסוף.
באיזה סוף?
בסוף כל סוף.

*
closingבמקום למחות ולהתלונן בפני הממשלה, קחו אחריות, תתנהלו עצמאית,השכילו לכלכל את מערך הוצאת האנרגיה שלכם . החומר – אנרגיית הכסף, תלך ותצטמצם על מנת שנבין מהו הדבר הכי קיומי עבורנו ובו נשקיע. חבל לבזבז אנרגיה על מאבק במסגרות הממסד שממילא יתפרקו ויתכלו . ייטב אם תשקיעו ביצירת עולם חדש, בלמידת כלים תודעתיים להתמודדות עם שינויים  .  הממסד לא יכול לתת משהו שאין בו: את ההבנה של תכלית קיומנו.כל אחד חייב להבין את זה בעצמו. לא רופאים, לא פוליטיקאים,שוטרים,משפטנים,יועצים,פסיכולוגים,עובדים סוציאליים – אף אחד לא יודע מה נכון לכם חוץ מהילד הפנימי שלכם-תקשיבו לו .

ממחאה נגד הישן ליצירת החדש 

נגמר המשחק. סוף עידן האדמה(חומר והמסגרות שמנהלות אותו ) והמים(רגש) הוא רק ההתחלה של עידן חדש של אש(רצון ויצירה) ואוויר(הבנה,תודעה). שם המשחק החדש הוא עצמאות. היא מחליפה את מקום התלות בממסד,בארגונים, תאגידי הון ושלטון,אנשי מקצוע/דת ומדינה  . תהיה תקופת תפר של כאוס,כן, קריסת מערכות , רבים ימצאו עצמם ללא עבודה אחרי התפרקות מסגרות החשיבה הישנות  שייסגרו בשל היעדר מימון, לאנשים לא תהיה ברירה והם יקחו אחריות ויתחילו לעשות את מה שהם צריכים לעשות- יתחברו לדחף הפנימי, לרצון האמיתי שמניע אותם ויבחרו לשנות תודעתם. מי שיבחר להמשיך להיאחז באדמה- במסגרות החומר הישנות, יהיה לו מאד קשה לחיות בעולם המשתנה.

לא במקרה נסגרת העיתונות הכתובה: זהו כלי תקשורת של העידן הישן. הקריאה והכתיבה הם איטיים לעומת טכנולוגיות האש ורטטי התודעה המתרחבת שמאפשרת תקשורת מהירה ויעילה הרבה יותר. במקום לכעוס ולהתלונן "לקחו לי/שתו לי" , תעשו קפיצה קוונטית, תשדרגו את עצמכם ותתחילו לברר מהי תכלית קיומכם. אחרי שתבינו- גשו למימוש.

את חוקי המס של מדינת ישראל צריך לזרוק ולכתוב מחדש

סוגרים את החדשות המקומיות

 

 סוגרים את רדיו כאן שם ובכל מקום

 

הממשל הבריטי מצנזר מיו-טיוב סרטוני מחאה.

זה מאבק שראוי להילחם בו

שדות החושך מנסים להשתיק את התודעה האנושית שצמאה לידע אווירי שמועבר באמצעות האינטרנט . גם אם יוטיוב תיפול לרשתם, אל תתנו להם להפיל גם אתכם לפסיביות – שם החושך מזהה אתכם. לא משנה מה תעשו- פיזית או תודעתית, טוב או רע, העיקר שתעשו משהו. תחשבו, תהיו יצירתיים, תגייסו את אש הרצון שלכם כדי להתעלות ולהבין את עולם הסיבות הגבוה. שדות החושך רוצים להרדים אתכם אבל תודעת העל נותנת לנו כלים לזהות את המצבים האלו. איך? ע"י בחינה  מחדש של כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים: לשאול. לחשוב. להבין . תתעוררו!

 

 

 

game over ,press restart to continue

תכלית הקיום האנושי היא התפתחות. כל אחד מאיתנו קיבל את המימון האנרגטי המדוייק למימוש הייעוד שלשמו הוא כאן. כעת היא העת בה אנו נדרשים לתת את הסחורה -לתרום את תוצאות ההתנסות שלנו למען ההתפתחות הכלל בריאתית. מי מאיתנו שמגלה שהוא לא מימש את הייעוד שעליו חתם- ייטב אם יברר זאת ,יחשוב,ישאל, יטיל ספק, יבחן את כל הנחות היסוד ותפיסת עולמו הישנה מחדש ויבין מהו הדבר שאותו הוא נועד ליצור , יבחר ויעשה אותו.

רגע השקט  הוא הרגע שבו חושב ע"י המחשב המרכזי של הבריאה = תודעת העל, גל הסתברויות שממנו והלאה מסתיים העידן הישן של אדמה ומים ומתחיל עידן חדש של אש ואוויר. סוף העולם – התחלה חדשה

סוף שנה , העצמאיים שבנינו עושים ספירת מלאי ובודקים הכנסות מול הוצאות, רווח מול הפסד .תודעת העל בודקת בסוף העידן הישן מי מאיתנו הביא את הסחורה שלשמה קיבל מימון ומי לא.

תודעת העל – המחשב המרכזי של הבריאה, שם נאספו כל הנתונים ונשמר המידע,  מרחיבה  את תודעתנו להבין מהי הסיבה הגבוהה שלשמה אנחנו כאן: לשחק את התסריט שייעדנו ובחרנו לעצמנו בעצמנו (בהתנדבות ובבחירה חופשית אגב…). השפע החומרי שנהננו ממנו עד עכשיו יילך ויצטמצם כדי לעזור לנו לדייק את עצמנו לעסוק רק במימוש הייעוד. יותר מדי שנים , דורות על גבי דורות, גלגולים על גילגולים,בזבזנו אנרגיה על להסתכל על סרטים של אחרים, להקשיב לקולות אחרים במקום לקולנו הפנימי שידע מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, רגע לפני סיום העידן הישן, מבקשת תודעת העל להזכיר לנו שהמימון האנרגטי שקיבלנו נועד לתמוך בנו במימוש התסריט שהתחייבנו וחתמנו לממש. מי שלא יודע מהו הייעוד הזה- ייטב אם יברר לעצמו , כי הקצאת המימון האנרגטי לא יינתן ביד רחבה כבעבר. החומר בעולמנו יצטמצם כדי עזור לנו להבין את הסיבה הגבוהה שלשמה אנחנו כאן.

קיבלנו מימון לחיות כאן כדי להביא את התוצאות ממסקנות ההתנסויות שלנו. אם לא ניתן את הסחורה: נאבד את המימון. הוא לא נועד לספק לנו חיי רווחה ואיכות חיים של מותרות ותענוגות. הוא נועד לשמש אותנו לממש את הפוטנציאל שהתברכנו בו. מה שעוד תודעת העל מסבירה לנו בתקשור הזה הוא את הבזבוז האנרגטי שיצרנו בבחירות שלנו לחזור ולתקן שוב ושוב גלגולים קודמים. התעסקנו בהשלמות ושיעורים ותיקונים, שיחקנו עם אותה פלסטלינה בניסיון ליצור את הצורה המושלמת, אבל כל עוד עסקנו באותו החומר – לא יצרנו התפתחות, רק העברנו מצד לצד, שינינו צורה אבל לא יצרנו מהות חדשה. מעכשיו- בעידן החדש, אנחנו נדרשים ליצור התפתחות ע"י התנסות באנרגיות חדשות שנכנסות יותר ויותר לעולמנו- האש והאוויר. האש היא כוח הרצון והיצירה, האוויר היא ההבנה , התודעה המתרחבת. לא עוד לדוש בביצות המים- הרגש הטובעניות והתובעניות, לא עוד משחק באדמה: היאחזות בחומר ותלות במסגרות ההתנהלות עמו.

האנושות והבזבוז האנרגטי תקשור תודעת העל

 

 

 

ערי העתיד

החיים האנושיים יתנהלו בעתיד  ב 22  מגה ערים גדולות  שינוהלו ע"י 22 נציגי המישורים הגבוהים. הן תקימנה  את עצמן בעצמן בתוך בועה אקולוגית שתשמור על איזון מיקרואקלים מקומי במערכת סגורה , כשבניינים רבי קומות מרקיעי שחקים ייבנו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ותפיסה אקולוגית חדשנית (אדריכלות עתידנית דינאמית  ,אקולוגיה עתידנית עירונית  תחבורת העתיד ) מבוססת הנעה של אנרגיה חופשית ומתחדשת,חסכונית  ,מערכת ניהול עירונית יעילה שתספק את הצרכים הבסיסיים לכל התושבים ,תאפשר מיצוי הפוטנציאל האישי ותעביר תמורה אנרגטית לכל אדם בהתאם ליכולת היצרנית ולמידת תרומתו לקהילה.

בעתיד, כך מגלה לנו תודעת העל , העיר תספק לכל תושביה קיום בסיסי. (עיין ערך פינלנד ) כדי שזה יקרה, אנשים צריכים להיות מודעים לאחריות האישית שלהם למימוש הייעוד המדוייק שלהם- להבין מהי ההתנסות שאותה נועדו לממש ולייצר את ההתפתחות שהתחייבו לה: לספק את הסחורה מה שנקרא, כל אחד לפי התסריט שלו והמימון האנרגטי שנועד לתמוך בו. באירופה כבר מתחילים להבין, ואנחנו? אנחנו – העם היהודי=הייעודי , נועדנו להיות מובילי התודעה החדשה ולשם כך התברכנו באנרגיות אש ואוויר גבוהות. אז איפה אנחנו? אה, זה אנחנו… אני? … כן – אתם! מה שלא תבראו בעצמכם לא יהיה .

ניאום – עיר העתיד נבניית בערב הסעודית בסיוע מומחים ישראלים \ רועי פצזנה 

Next world..future homes in Dubai

האדמה זזה !!!גופי החומר שאנחנו בנויים מהם ובונים אותם בתנועה מתמדת וכך גם בנייני העתיד . קבלו איך נראה בניין כזה שיעיף לכם תמוח

גורדי שחקים מעוצבים להעלות את הטבע מהאדמה לשמיים

Skyscrapers of the Future Will Be Engineered to Copy Nature

 

10926420_622681294553796_9005061879970175863_n1476242_622681844553741_276437387644684160_n1920006_622681784553747_4116530916716002224_n

10443605_622681497887109_4913901947306495521_n10898065_622681584553767_4114421865563206804_n10924735_622681697887089_168224556219739508_n

 

 

 

 

 

 

 

urbanecology10919051_622681551220437_1493542195205714220_n

2.jpg_O

 

  

לראשונה בישראל : עיר חכמה ואלחוטית  רחובות העבירה את התשתיות העירוניות – מצלמות אבטחה, רמזורים, תאורה ועוד – לפריסה אלחוטית, שהופכת אותן לחכמות ונשלטות מרחוק.

מגדל בהונג קונג יספק את כל צרכי הדיירים – המבנה המרשים מורכב משני מגדלים מחוברים- זכרי ונקבי, שיכלול מלבד מגורים ומסחר גם טרסות אורז, אצות, מתקן לייצור אנרגיה גרעינית 

בקרוב גם בישראל? כך ייראו ערי העתידכבישים ובתים חכמים, מערכת פינוי אשפה תת-קרקעית, חקלאות אנכית ועוד המצאות חדשניות. כך תיראה הסביבה העירונית בה אתם וילדיכם תחיו בעתיד

הצצה לערי העתיד – Future Living Report

 

פרויקט ונוס – בתוך הערים החדשות

 

 ערים חכמות Welcome To Masdar City

 Cities of the Future: Songdo, South Korea

 

 Eduardo Paes: The 4 commandments of cities

  ארבעת הדיברות של ערי העתיד – ראש העיר של ריו מרצה ב TED על חוקי ערי העתיד

 

עושים את זה חכם

ניטור מפגעים, מקסום משאבים ושיפור איכות החיים: 9 סטארטאפים ישראליים מציגים פתרונות חכמים לערי העתיד

האינטרנט של הערים: ערים חכמות מעבר לפינה

ערי העתיד – מגדלי ענק מוקפים מדבר

 

Basic Income, a new human right

פינלנד

 

מומחה IBM לערים חכמות: "למה לחכות לאוטובוס? שהוא יחכה לכם!"

בניו יורק יודעים באילו רחובות ירד גשם, ובציריך שומרים אנרגיית שמש במחסני קירור. יבמ הופכת כבר היום ערים לחכמות, וראש התחום במרכז אירופה מציג גם כמה פתרונות מפתיעים לאחת הבעיות הכואבות ביותר – הפקקים במרכזי הערים

 ***

מאסדאר, העיר הראשונה בעולם שכולה אנרגיה מתחדשת:

עיר שבנויה כולה על אנרגיה מתחדשת – וכבר בשלב הבניה שלה נמצאת בפלוס אנרגיה שמועברת ליתר המדינה,
עיר שתאכלס מתחם ענק של 100 חברות אנרגיה נקיה – סיליקון ואלי של המאה ה21,
עיר שממחזרת 96% מהפסולת התעשייתית של תהליך הבניה שלה – הבטון ממוחזר ככביש, העצים הופכים לנסורת וכל האלומיניום ממוחזר,
עיר שיש לה מובנה בתוכה מערכת של מים אפורים – שולקחים את כל המים שעברו שימוש כמו שטיפת ידיים או אסלה וממחזרים אותם כמי השקיה,
עיר ש30% מהאנרגיה מגיע מפאנלים סולרים על הגגות, וכל היתר ממשטח סולארי ענק.

 ***

העיר החכמה חלוצה – חזון העיר החכמה הראשונה בישראל שתוקם ע"י אנשים ולא ע"י הממסד

דאגה לאדם ולסביבה,  אנרגיה מתחדשת: ללא תלות בחברת חשמל, ייצור מים-מהאוויר,שימוש בטכנולוגיית התפלה ומיחזור מים מתקדמות,בניה חכמה-דיור חכם בר השגה, אדריכלות בקוד פתוח,ניהול עצמי עצמאי של העיר ע"י תושביה- באמצעות טכנולוגיות מתקדמות,  דמוקרטיית המונים ישירה,תחבורה ציבורית ירוקה-ללא פקקים זיהום ותאונות,בריאות חינם,חינוך פרטי,מערכת כלכלית אוטונומית מקומית מקיימת,חקלאות הידרופונית-אורגנית מקומית

"את נכנסת לבית החדש שלך", מספרת Meirav Harel ממובילי הפרוייקט, "הבית הזה הוא בית חכם המצויד בטכנולוגיה המתקדמת ביותר שיש עם תשתית מובנית לשיחות וידאו ומערכת חשמל 'חכמה'. בעיר החדשה שלך יש לכל אזרח כרטיס חכם אחד באמצעותו הוא פותח את הדלת בבית, משלם על שירותי תחבורה ציבורית, קונה בסופר או משלם על כרטיס הקולנוע. כל הטכנולוגיות המרכיבות את העיר מתקשרות זו עם זו לרווחת התושבים ולשימור ההרמוניה בעיר. למרבית התושבים בעיר אין בכלל משכנתה על הבית מאחר והדיור נמכר במחירים ברי השגה, מה שמוריד אוטומטית את רמות הלחץ והחרדה הקיומיות של העולם הישן, מה שמוביל ליכולת לפתח את הפוטנציאל של כל אחד ואחד.
"התושבים שבחרו לחיות בעיר שהיא פלטפורמה לחברה מתוקנת נהנים משקט בתחום התעסוקה שכן העיר מקיימת את עצמה ומציעה עשרות אלפי מקומות עבודה בכל התחומים.
"התושבים מקבלים בצורה מסובסדת את כל הצרכים הבסיסיים: מזון אורגני, חשמל, מים, גז, והם בריאים יותר בזכות מערכת בריאות חדשה ששמה דגש על רפואה מונעת וצמצום התלות בתרופות. "הילדים שלהם נהנים ממרחב התפתחותי במסגרתו כל אחד ואחד מקבל חינוך ששם דגש על פיתוח יצירתיות וחשיבה חופשית ולא על שינון וציונים.

***

מאגר מידע לבנייה חכמה

***

 מבבל ועד ניו יורק: 16 הערים הגדולות בהיסטוריה העולמית   מיקום מצוין או חומות בלתי חדירות: מה היו הערים שהיוו את מרכזי הציוויליזציה, ואיך עבר ביניהן התואר העיר הגדולה ביותר בעולם

ערי הפיתוח בעתיד – תקשור תודעת העל

 

ניאום – עיר העתיד נבניית בערב הסעודית בסיוע מומחים ישראלים \ רועי פצזנה 

הוול סטריט ז'ורנל חשף מסמכים חסויים (שתוכנם אומת עם מספר מרואיינים) שמתארים את תכניותיה של ערב הסעודית להקמת עיר בהשקעה של 500 מיליארד דולרים, עם רכבים מעופפים, זירות לחימה לרובוטים (כן, ברצינות), מערכות פיקוח שעוקבות אחרי כל התושבים, ללא שימוש בדלק מאובנים, ועם מרפאות להנדסה גנטית בבני-אדם שישפרו את הכוח וה- IQ של התושבים והמבקרים במקום. העיר מתחילה להיבנות בימים אלו, והחלק הראשון בה אמור להיות מוכן ב- 2025. לפי המסמכים החסויים, "מנהיגים ישראליים" קבעו שחברות ישראליות יורשו למכור טכנולוגיות לעיר החדשה.

ועכשיו יותר בפירוט…

אזור צפון-מערב בערב הסעודית שומם כמעט לגמרי: זהו מדבר החשוף לגמרי לשמש, כמעט ללא צמחיה, והוא גובל בחוף הים. קבוצת יועצים שהגיעה לאזור לבחון אותו, קבעה שהמשאבים היחידים הזמינים באזור הינם שמש ומים מלוחים. קצת כמו תל אביב בתחילת דרכה.

אלא שנסיך הכתר הסעודי, מוחמד בין סלמן, חושב קדימה לעתיד. הוא עמד כבר מאחורי מיזמי ענק שאמורים להכין את ערב הסעודית לעתיד, כ- "חזון סעודיה 2030", שאמור לצמצם את ההסתמכות הסעודית על דלקים מאובנים, ולשפר את השירותים שהממשלה מספקת לאזרחים [1]. כך שלא מפתיע שבין סלמן פיתח תכנית גם להקמת עיר חדשה ועתידנית על חוף הים השומם, בעלות צנועה של 500 מיליארד דולרים.

בכתבה שהתפרסמה בימים האחרונים בוול סטריט ז'ורנל, נסקרו לראשונה מסמכים חסויים – 2,300 עמודים בסך הכל – שמתארים את עיר העתיד ששמה ניאום. המסמכים הללו טריים – מסוף 2018 – כך שהם משקפים את הרעיונות החדשניים ביותר שאפשר למצוא כיום בנוגע לערי העתיד. התוצאה היא חזון עתידני המשלב מכוניות מעופפות, רובוטים, מרפאות להנדסה גנטית, מערכות משפט ופיקוח מתוחכמות… והכל תחת שליטתו המוחלטת של מלך ערב הסעודית, ובכפוף לחוק השאריה – החוק המוסלמי הקדום. ולפי הדיווחים, לפחות, העיר תזכה גם לסיוע מצד "מנהיגי ישראל".

נעבור על כמה מההבטחות המעניינות ביותר מהמסמכים.

רובוטים
———
בניאום, עיר העתיד, אנשים אינם נוהגים עוד ברכבים כדי להגיע ממקום למקום. העיר אמורה ליהנות מצי של מוניות מעופפות שיביאו אנשים למקומות עבודתם ובחזרה. ההסתמכות על רכבים מעופפים ולא על רכבי-קרקע אוטונומיים מוזרה בעיניי, מכיוון שרכבים מעופפים כיום אמורים בעיקר לעקוף מלמעלה פקקי תנועה על הקרקע. אם ערי העתיד ייהנו מצי של מוניות קרקעיות אוטונומיות, הרי ששכיחות פקקי התנועה תרד פלאים – ואז לא יהיה צורך אמיתי במוניות מעופפות.

בין סלמאן, כנראה, אינו מסכים, או שאינו מתעניין בזווית הפרקטית. לפי מקור של הוול סטריט ז'ורנל, כאשר ניסו מתכנני העיר להתמקד ברחובות העיר, בין סלמאן קטע את הדיונים והצהיר ש-

"אני לא רוצה כבישים או מדרכות. עומדות להיות לנו מכוניות מעופפות ב- 2030!"

לא ברור איך אמורים התושבים בעיר – עתידנית ככל שתהיה – להסתדר בלי מדרכות. אני מניח שמדובר בהגזמה מצד בין סלמאן, שרצה לגרום למתכננים לחשוב רחוק ופרוע. אבל נניח לרגע שהוא רציני, וננסה לדמיין 'עיר' מסוג חדש: שכונות המקושרות זו לזו בנתיבי תעופה מהירים, ומסביבן איזורי תעשייה ללא כבישים כלל. מפעלים (רובוטיים?) ימוקמו בצפיפות גבוהה בכל רחבי העיר, והפועלים יוכלו להגיע אליהם דרך האוויר. בשכונות המגורים יהיו כמובן איזורים בהם יוכלו התושבים לקחת לטיול את הכלב, אבל הדרך היחידה להגיע ולצאת מהשכונות האלו תהיה דרך האוויר.

עוד דבר שעיר העתיד פשוט חייבת הוא כמובן זירות לחימה רובוטיות. בחזון שמתואר במסמכים, ניתן למצוא זירות בהן יילחמו רובוטים זה בזה, כדרך לשעשע את בני-האדם. ושוב אנו רואים כאן את החדש והישן מתערבבים ביחד – את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שאנו יכולים לחשוב עליה כיום, שמשמשת כדי לחקות את האלימות מימי קדם.

אה, ואחרון חביב: בין סלמאן רוצה שמדי לילה ישוגרו לשמיים רחפנים שייצרו "ירח מלאכותי" – אשליה בשמים שתיראה לתושבים כמו ירח אמיתי, ותספק אור לעיר כולה. זהו רעיון שאפתני, אבל בעצם – למה לא? ערים משקיעות כבר היום כסף רב בפנסי רחוב, שנועדו לשרת בעיקר את הנהגים בכבישים. אם אין כבישים ואין נהגים, אולי אפשר לנתב מחדש את הכסף הזה לטובת יצירת הירח המלאכותי, שיספק אור לשכונות המגורים בעיר.

פיקוח וצדק
————-
ניאום אמורה להיות העיר הבטוחה ביותר בעולם. שירותי המודיעין הסעודיים יקבלו מידע שוטף ממצלמות, רחפנים וחיישנים מכל הסוגים. המידע יעובד על-ידי מנועי בינה מלאכותית כדי לזהות פשיעה ופושעים בזמן אמת.

"זו אמורה להיות עיר אוטומטית בה נוכל לצפות בהכל." כתבו המתכננים במסמכים. "עיר בה מחשב יוכל להודיע על פשעים מבלי לחכות לאזרחים שידווחו עליהם, ובה ניתן לעקוב אחר כל האזרחים."

נשמע מפחיד? בהחלט. ערב הסעודית לא ידועה בדיוק בליברליות שלה. חוקי הדת הנוקשים במדינה מגבילים נשים במרחב הציבורי, ועל הדרך גם אוסרים על צריכת אלכוהול. על הומוסקסואלים אין בכלל על מה לדבר, מכיוון שלפי חוק השאריה הנהוג במדינה, דינם להיסקל למוות באבנים [2]. בקיצור, אם ירצו שליטי ערב הסעודית לזהות כל אשה שקווצת שיער חומקת מתחת לחיג'אב שלה, או כל זוג גברים המחזיק ידיים ברחוב חשוך – הם יוכלו לעשות זאת.

בין סלמאן מבין שמדובר באתגר משמעותי לכל ניסיון למשוך לעיר עובדים מיומנים מהמערב. אלא שלא נראה שנסיך הכתר אדוק במיוחד באמונתו. כבר זמן רב מסתמן שהוא מחפש דרך לפרוץ את המגבלות הדתיות, והעיר החדשה היא כנראה דרכו לעשות זאת.

"באמצעות בניית ניאום מההתחלה, עם מערכות ורגולציות עצמאיות, נוודא את זמינותם של השירותים הטובים ביותר, ללא מגבלות חברתיות." אמר בישיבת ההנהלה הראשונה של ניאום, לפי המסמכים (שהיו חסויים עד כה, כאמור). ואכן, בין סלמאן קבע כבר שבעיר החדשה ניתן יהיה לשתות אלכוהול בחופשיות, ונשים יוכלו להסתובב בה כשראשיהן חשופים. ועדיין, אם אתם רוצים להביע דעות כנגד השלטון, עדיף שלא תעשו זאת ברחובות ניאום. או בשירותים הציבוריים בניאום. או בזמן שאתם טסים ברכבים המעופפים בניאום. הכל מנוטר, והנחת היסוד שלכם צריכה להיות שמקשיבים לכם כל הזמן.

אנרגיה וסביבה
—————–
ניאום מוקפת במדבר, כבר אמרתי, אבל מתכנני העיר מתכוונים להזריע עננים על מנת לעודד ירידת גשם בכל עונות השנה. לפי ההבטחות שבמסמכים, הטמפרטורה בעיר תהיה נמוכה יחסית למדינות המפרץ, כך שניאום תהווה סוג של נווה מדבר ענקי.

ושוב, משהו מוזר כאן. זריעת עננים היא שיטה שיעילותה עדיין שנויה במחלוקת, ובכל מקרה אינה יכולה לחולל ניסים. איך אפשר להבטיח שניאום תיהנה מתנאי מזג אוויר מוצלחים כל-כך, כאשר השיטות הקיימות כיום להנדסת אקלים עדיין מוגבלות מאד?

התחייבות שנראית רצינית יותר היא שניאום תהיה העיר הגדולה הראשונה בעולם שלא תסתמך על דלקים מאובנים מזהמים. במקום זאת, העיר תיהנה מאנרגיית השמש השופעת, וכנראה שגם מאנרגיה שתופק מהרוח ומגלי הים [3]. קיימות כבר בעולם ערים קטנות כבורלינגטון שבוורמונט, שזנחו לגמרי את דלקי המאובנים [4]. לא מוגזם להניח שגם ניאום תוכל לעשות זאת.

בריאות… והנדסה גנטית
————————–
בתחום הבריאות, המסמכים חושפים יהלום אמיתי: תכנית "אפולו" שמטרתה ליצור –

"דרך חדשה לחיות מלידה ועד המוות, באמצעות מוטציות גנטיות שיגבירו את הכוח וה- IQ האנושיים."

לפי הדיווח של הוול סטריט ז'ורנל, תכנית "אפולו" אמורה להתממש בשיתוף פעולה עם ענקית הטלקומוניקציה היפנית סופטבנק, שמשקיעה במגוון רחב של טכנולוגיות חדשניות, כולל רובוטים והנדסה גנטית [5]. לא היה שום רמז עד כה שסופטבנק מתכוונת לקדם טכניקות להנדסה גנטית בבני-אדם, או ליישם אותן בפועל. עתה אנו למדים פתאום שהחברה מתכוונת לשתף פעולה עם ערב הסעודית, כדי לשפר את האינטיליגנציה והכוח בבני-אדם. סופטבנק, מצידה, סירבה להגיב לפניית המגזין.

ושוב (בפעם השלישית, אני יודע), משהו מוזר כאן. המשפט המצוטט מהמסמכים בנוגע להנדסה גנטית בבני-אדם אינו מנוסח היטב, בלשון המעטה. אנחנו לא יוצרים "מוטציות גנטיות" בבני-אדם [6]. אנחנו "מהנדסים אותם גנטית", או מספקים להם "רפואה גנית – gene therapy". ומדוע לשפר בכלל את הכוח (strength) של תושבי ניאום ושל המבקרים בה? חזון ההנדסה הגנטית בעיר היה נשמע רציני הרבה יותר, אם היו מתוארות שם מרפאות המהנדסות גנטית מבקרים כדי להעניק להם עמידות לסרטן, התקפי לב או אלצהיימר, למשל. למה, לעזאזל, להתמקד בכוח?

לבין סלמאן פתרונות.

הזווית הישראלית
——————–
אה, ויש גם זווית ישראלית לכל הסיפור. כל מי שמבין קצת בגיאו-פוליטיקה וביחסים בינלאומיים יודע שמנהיגי מדינות עוינות מנהלים קשרים חשאיים כל העת, בניסיון להגיע להסכמות מתחת לשולחן. עתה מסתבר, לפחות לפי המסמכים החסויים, שבין סלמאן יצר קשר עם "מנהיגים ישראליים" כדי לבדוק כיצד הם מרגישים לגבי הקמת ניאום. לפי המקורות של הוול סטריט ז'ורנל, אותם מנהיגים ישראליים החזירו תשובה שחברות ישראליות יוכלו למכור את הטכנולוגיות שלהן לערב הסעודית לטובת הפרויקט. איזה טכנולוגיות בדיוק? על כך כבר אין פירוט. בכל מקרה, לפי הוול סטריט ז'ורנל, ממשלת ישראל סירבה להגיב.

מותר להיות ספקנים
———————–
כל התיאורים הגרנדיוזיים והרעיונות הגדולים מעלים את החשש שמדובר בסך-הכל בטריק שיווקי, שיועצים מהמערב מנסים להריץ על בין סלמאן. ובכל זאת, האיש לא פראייר. הוא היה מעורב כאמור במיזמים גדולים שנועדו להכין את ערב הסעודית לעתיד, ומשתתף בכנסי חדשנות וטכנולוגיה מדי בוקר וערב. מנהל הפרויקט כבר הסביר שמדובר ב- "טכנולוגיה בחזית ומעבר לה – ובמקרים מסוימים עדיין בשלבי פיתוח, ואולי תיאורטית."

כך שכנראה שבין סלמאן רציני לגמרי בכוונתו להקים את עיר העתיד, למרות שאפשר להתווכח על הפרטים הקטנים. לפי מנהל תכנית הבנייה, הממשלה כבר בנתה ארמון באזור, ושדה תעופה ומתחם אירוח מוקמים בימים אלו ממש, בסיועם של אלפי עובדים זרים המשוכנים במקום.

ערב הסעודית כבר קבעה שהחלק הראשון של ניאום יוקם ב- 2025, אבל הצהרה זו הופיעה לפני שבין סלמאן הורה על רציחת העיתונאי ג'אמאל חאשוגי בתורכיה בשנה האחרונה. קיימות ספקולציות שמאז הרצח ירדה קרנו של בין סלמאן בעיני המלך, וערב הסעודית ספגה מטר של ביקורות בינלאומיות קטלניות. האם המדינה תצליח עדיין לגייס את ההון הנחוץ לה כדי להקים את עיר העתיד? האם העיר תמשוך אליה את כל החולמים והחולמות, שרוצים להנדס עצמם גנטית כדי לזכות ב- IQ גבוה יותר (וביכולת לשאת יותר שקיות מהסופרמרקט ביד אחת)? והאם ניתן יהיה למצוא בה חופש אמיתי, או שהיא תנוהל כדיקטטורה, כצפוי בערב הסעודית?

את התשובות נגלה, כמו תמיד, בעתיד.

 

 

 

 

 

 

אש – איך להשתמש

כוח הרצון, הוא האש שמתניעה את כל התהליכים בבריאה. היא שמניעה כל מחשבה, הרגשה ופעולה, כל בחירה. היא המדליקה אצלנו את הניצוץ האלוהי ומזכירה לנו שכל אחד מאיתנו הוא תודעה בוראת. עלינו להשתמש באש בתבונה :להכניס גם אוויר – (הבנה) לבחירות שלנו, לא לדרוש אנרגיה מתפרצת בקדימות גבוהה ומהירה מדי, כי יש לזה מחיר: אנחנו מפספסים שיעורים בדרך אם אנחנו ממהרים להגיע ליעד בלי להבין לאן אנחנו רצים , ובעיקר – למה? . עלינו לוודא שיצר היצירה והדחף למהר קדימה לא מסיט אותנו מהייעוד שחתמנו לממש. ככל שנכוון את האש שלנו מעלה- לאוויר ופחות מטה לאדמה , כך נמנע מלשרוף ולהישרף, כך נשתמש באש כמנוף להתעלות והתפתחות .

זה לא המחשבות שלנו יוצרות את המציאות, זה הרצון שיוצר אותן.

כדי לברוא את המציאות שאנחנו רוצים למצוא, , עלינו להמציא את הנושא- היעד שאליו נשמתנו בוערת וכמהה להגיע ולדייק מה אנחנו רוצים באמת

יש להיזהר מלשרוף אנרגיה שמזינה אותנו.

לשם כך עלינו להכניס אוויר=הבנה ,להבין מהו המזון שמזין את הנשמה. עלינו לדייק איזה מים לזמן לנו (מערכות יחסים רגשיות בינאישיות) שיתמכו במימוש האדמתי -היישום הגשמי בעולם החומר.  כוח הרצון יכול לברוא כל מציאות, הכל אפשרי, ובלבד שנוודא שהיא תואמת את התסריט הנשמתי . אם לא נדע איך להשתמש באש כדי לממש , העיניים הגדולות שלנו ימשכו אותנו מהר מדי קדימה, לפני שלמדנו את השיעורים והבנו את התובנות שנדרש מאיתנו להפנים בתהליך. נכון שתנועה מתחילה רק אחרי שיש מטרה מול העיניים, אבל ברגע שהסטרטר מונע, מה שחשוב באמת זו הלמידה בדרך ליעד ולא מתי ואיך נגיע.

אנשי אש הם עצמאייים,עוצמתיים, יוצרים, אומנים, מנהיגים,אנשי חזון,מפלסי דרך,ממציאים-חוקרים ואנשי הייטק שמתכנתים חדשנות ובוראים את טכנולוגיות העתיד.

איך לבקש כדי שיתממש – יצירת מציאות 

מתייאש היא מי שמתה בו האש

אנשים שאין להם מספיק אש – שלא יודעים מה הם רוצים ולא מבינים לשם מה הם קמים בבוקר עשויים למצוא עצמם אכן כך- בלי כוח הרצון אין כוח לחיות. בלי אש, בלי היכולת להגדיר לעצמך מה אתה רוצה- מה החזון שלך, אין תכלית לקיומנו.

החל מסוף 2012 החלו אנרגיות אש הולכות וגדלות להיכנס יותר ויותר לעולמנו. הן עוצמתיות ולא נותנות לנו מנוח, מתזזות ומטלטלות, מזמזמות מאחורי האוזן ללא הפסק עד שנבחר להקשיב לקול הפנימי , מעמיסות עלינו קצב התפתחות מטורף שקשה לנו לעמוד בו. הסיבה  הגבוהה לכך היא כדי שנדייק את עצמנו רק למה שהכי הכי קיומי לנו ונבין שעלינו לעשות סדרי עדיפויות חדשים

נעמי מיכאל: "תשובה לשאלה בנוגע לחוסר יציבות רגשית שמונע מהתלהבות שעוגלה ויורדת בתהליכי חיים:

האלכימיה של התהליך הוא כזה:
הלהט שעולה הוא להבת אש שמובילה אתה רצונות רגשות ומחשבות של עשייה חיובית.
אבל …. אם האש לא מוזנת בתהליך המשכי של עשייה היא שוכחת. 
מכיוון שלהט האש מהיר יותר מהמחשבה והרגש (מים ואוויר), כשהוא יורד, המחשבות והרגשות עדיין נשארים אך הופכים לשליליים.
אין כבר אש שתזין אותם בחיוביות.
עד הרגע שהלהט שוב נדלק והכל מתחיל מההתחלה.
אז מה הפתרון?
לנהל נכון את האש.
אש היא רצון ויוזמה והתלהבות והתאהבות ושכרון ההצלחה.
ברגע שהיא עולה, כדאי לרתום אותה ולשלוט בה על ידי תהליך מחשבתי שיכוון וידריך ויתכנן ויראה את כל הפרטים לטוב ולרע. בקיצור….להשתמש במחשבה ראלית ומעמיקה ברגע שההתלהבות עולה, כדי להשיג אש מתונה שתזין תהליך בר המשכיות.

 אני רוצה גם

חשוב שנבחן מחדש מה אנחנו באמת באמת רוצים והאם זה משרת את תהליכי ההתפתחות שאנו מתמודדים איתם כאן ועכשיו. אנרגיית יסוד האש עולה ועולה בעולם ובכל רחבי הבריאה. (וזה רק הפרומו, אנחנו רק בתחילתו של העידן החדש) .אנחנו רוצים עוד הרבה גבוה מהר ומייד. האש התזזיתית מוציאה אותנו מדעתנו, כדי שנדייק אי של וודאות חדשה : במקום לרצות לרכוש עוד ועוד חומר, מוטב להתמיר את הרצונות שלנו כך שנשקיע יותר בהתפתחות תודעתיות ופחות בהנאות עולם החומר הארצי- הן מכלות ומתכלות. אש שמכוונת מעלה – לאוויר, מדליקה בנו את ניצוץ החיים להתעלות לרוח ומשם להוריד הבנות איך לממש את האש בחומר – בתבונה

 

לדעת לשחק באש זה לא רק להדליק אותה, אלא לדעת איך לכבות אותה ביעילות 

שמש מכלה או מצילה

ברמה הארצית אנחנו רגילים לחשוב על האוויר ככזה שמלבה את האש (כשיש שריפה
 על האדמה , הרוח מלבה ומפיצה אותה, נכון?…) .
 
ברמה התודעתית – אנרגטית – תיאורטית: האוויר תפקידו לדייק ולמקד את האש: לצמצם את ההתפרצות וההתפזרות שלה. המידע התודעתי שאני לומדת ומלמדת עוזר לי לצמצם את האש המתפרצת שלי ולשלוט בה בשיקול דעת תבוני. איך אוויר יכול לכבות אש? הוא עוזר לה להבין שלא יעיל לירות אש בפזיזות לכל הכוונים אלא מוטב לקחת אוויר לנשימה – אורך רוח ולמקד את האש לנקודה המדוייקת ששם יש לה תרומה לקדם את ההתפתחות שלנו. הנה דוגמא ארצית שממחישה איך האוויר שלא נראה יכול לכבות אש.
*

How To Put Out A Fire

2012 – סוף העולם: מה אתם הייתם עושים? 

בואו נבדוק עם עצמנו: נגיד שזה היום האחרון שלנו לחיות: מה אנחנו באמת רוצים?מה "ה" דבר שלא תרשו לעצמכם למות לפני שתממשו? אולי ההנאות הארציות לא באמת מניעות אותנו? כי אם זה היה מדוייק לנו, זה כבר היה קורה. כדי לברוא את המציאות שמדוייקת לכם, עליכם לתכנת את האש- היא שפורטת את הרצון על מיתרי הנשמה

24/2/2014 נאס"א דיווחה על התלקחות סולארית – זיקוקי אש מהשמש. עוצמות האש הגבוהות והמהירות האלו יכולות להוציא אותנו מדעתנו ולגרום לנו לפוצץ הכל, אבל מוטב שננשום עמוק, נדרוש אוויר- הבנה, נוריד את האש הפנימית שלנו ונלמד איך להשתמש באש כדי לממש, בלי להישרף.

תמיד לימדו אותנו שצריך להיזהר מהאש המסוכנת אבל לא שמענו על כמה היא בריאה ומבריאה, כמה היא קיומית לגוף ולנשמה שלנו כדי לגדול, היא אנרגיית החיים.

תרופת העתיד יוצאת לאור בישראל  

השמש היא מקור האנרגיה הגדול בעולמנו: היא מטעינה אותנו בכוח חיים, היא מרפאה. שנים חונכנו להאמין שהשמש מסוכנת , וכאן חשיפה לעוצמות גבוהות עשויה לשרוף אותנו ולגרום נזקים שונים, אבל תרומתה לחיותנו גדולה בהרבה בחשיפה אליה מאשר בהימנעות מחשיפה. לא במקרה בחורף אנחנו חולים יותר. היעדר קרינת שמש ישירה עלינו מונע מאיתנו לקבל את חומה המייטיב, המרפא.

 

צינור לילה מסקרים את גל ההצתות העצמיות

אנשים ששורפים עצמם פיזית הם מי שלא מבינים איך להשתמש באש כדי לממש. אלו אנשים שכל תכלית קיומם תלוי באדמה-חומר ומסגרות שמנהלות אותו, ובמים-רגש-מערכות יחסים שתומכות/לא תומכות בהם. ברגע ששני היסודות האלו מצטמצמים( וזו אכן מגמת השינויים בכל הבריאה ועבור כל האנושות) ואנרגיית יסוד האש עולה ועולה, אנשים מגיעים למצב שבו אין להם איך לקיים עצמם פיזית ורגשית- הם בוחרים לעזוב את העולם, אם אין לי בית/כסף/אוטו/משפחה/אשה/ילדים/עבודה/לימודים – בשביל מה לי לקום בבוקר אם כל תכלית קיומי זה רק לתחזק את החומר שאין לי?

 

פתח היציאה להיפטר מהעולם בהתאבדות בשריפה , חתום מראש בתסריט שבחרנו עוד לפני שירדנו לגוף פיזי. חסרה אצל האנשים אלו ההבנה שמוות פיזי איננו באמת סוף אלא חלק מתהליך התפתחות המשכי. הם יחזרו לכאן לגלגול נוסף של השלמות שבו יבחרו להתמודד עם מה שהיה קשה להם מדי כרגע לשאתו עוד.

אז איך כן להשתמש באש? להתעלות בעזרתה לאוויר-להבנה. להשתמש בכוח הרצון הבורא כטיל שמעיף אותך לעולם הסיבות הגבוה,ללמוד תודעה. לממש את הייעוד שלך,להתפתח תודעתית,טכנולוגית, להשקיע אנרגיה בלדייק את הרצונות שלך, להבין מהו התסריט הנשמתי שחתמת עליו,מה הייעוד שבחרת ונבחרת לממש כאן, מה התרומה הייחודית שרק אתה יכול וצריך לתת לעולם.

BABYMETAL

הנה דוגמא לילדת אש שבוער בה היצר להשמיע קולה. היא מנפצת את החגורה שחנקה את גרונה, מלבישה חגורת נפץ, מהדהדת בעוצמה את האש שיש בה – אבל אבוי- נגמרת בסוף.
חשוב שנלמד איך להשתמש באש כדי לממש את מה שאנחנו רוצים ולא נאפשר לאש לשרוף ולכלות את כוחותנו

 

RADICAL OPENNESS 

למי שלא מכיר את יסוד האש,אז ככה (צפו בגייסון סילבה בקישור להלן)  נחווית האש אצל אנשי אש: זה מה שעובר אצלי במוח כל יום ,כל היום, גם בלילה, (בעיקר בלילה – זה זמן ההתפתחות , מרחב היצירה השקט שלי שבו אני מצליחה להנמיך את עמודת האש שלי ולהקדים מחשבה תחילה לסוף המעשה)

האש היא תזזיתית- היא עוברת מנושא לנושא, היא מתלהבת, היא משלהבת. היא מדליקה אותנו כל שניה עם רעיונות חדשים, המצאות, טכנולוגיות מתקדמות. עלינו להיזהר שלא להיסחף כל שניה אחרי רעיון אחר שמושך את תשומת ליבנו אלא להתרכז בבחירה המדוייקת לנו ולהתקדם בה. ככל שנשתמש ביותר אש בקדימות גבוהה עכשיו – לא יישאר לנו מספיק להמשך החיים. לכן אני לומדת ומלמדת את האוויר- הוא עוזר להתמרכז, להתמקד ולדייק את העיקר מהתפל.

 

Unleash Your Fingers Remix  

איך האיש הזה משחק בסיכרוניזציה עם הידיים, והשילוב של הטכנולוגיה ,הבנה שאנחנו יכולים ליצור הכל בעצמנו, שילוב של אוויר התודעה, עם אש היצירה והטכנולוגיה המתקדמת, והמימוש הפיזי באדמה

 

Unleash Your Fingers

 

איך להדליק אש בעזרת בקבוק מים

 דרך מתוחכמת שמשתמשת לא רק בחוכמה- ידע חיצוני, אלא בבינה- ידע פנימי שמחובר לתודעה=אוויר, עם האש – הרעיון היצירתי

 

 
האש שיש באיש ובאישה הם שמניעים הרצון שלהם לחיות ולהתפתח. האדם נברא מהאדמה ולכן זו הנטייה הטבעית הראשונה שלו – לעשות, בחומר. האישה בחרה ללכת אחרי היצר , הפרה את הצו האלוהי והפעילה שיקול דעת – אכלה מפרי עץ הדעת. יצר היצירה הזה העניק לה את היכולת לברוא מציאות- ליצור חיים-להביא ילדים לעולם . האישה נבדלת מהאיש ב ה' הידיעה – היא ה בינה היתרה – היא האוויר – ההבנה של היותה תודעה בוראת : זו האיכות שקיבלה כשאכלה מפרי עץ הדעת: לדעת להבחין בין טוב ורע, בקיצור – להיות אלוהים=לברוא.

הרצון החזק והמדוייק של הנשים הוא שמביא אותן להיות אלו שמניעות את השינוי שמתרחש עכשיו בעולם. חווה הביאה איתה חוויה של התפתחות. אם זה היה תלוי באדם – הוא העדיף להישמע למסגרות האדמה-לחוקים שקבע יהוה . הגמול שם היה חיי חופש שלווה ואהבה ללא תנאי- היה שם סבבה בגן עדן, אבל התפתחות לא היתה שם , וזו תכלית קיומנו כאן בעולם הזה.

***

אחותי החרדית -ברסלבית חוזרת בתשובה שגרה ליד מאה שערים אוסרת על עצמה ללבוש בגדים שיש בהם צבע אדום. למה?
האדום – היא האש. אם תיתן לאש הזו להשפיע עליה- היא עלולה לרצות להיות מי ומה שהיא נועדה להיות, אבל הממסד הדתי לא מעוניין בכך. הם רוצים אשה כשרה שעושה את רצון בעלה.

האיום הכי גדול של הדת, כך התוודה בכיר בהנהגה האיסלמית, איננו ישראל או המערב, אלא הנשים. למה? בגלל האש שבהן שנועדה לשרוף את מסגרות החשיבה הישנות ולהוציא את התודעה האנושית לחופשי.

***

כמה יפה השמש שלנו  Our Magnificent Sun

 

 

מידברן –  קהילת ברנינגמן הישראלית: קהילת אנשי אש בוראי מציאות

מידברנרים מדברים תודעה

מדינות, גבולות,שיוכים – קבלו ביטול

  1. אחד מסימני המעבר מעידן ישן לחדש הוא ביטול מסגרות השייכות, הגבולות, החוקים החיצוניים שמיסדנו ככאלו שבחרנו להגדיר עצמנו באמצעותם. יהיה כאוס, כן, אבל מתוכו יצמח סדר חדש.

עידן חדש משמעו מעבר מתלות לעצמאות. לא עוד מדינות ותאגידים ממסדיים שישלטו וינהלו אותנו. לא המדינה וגבולותיה הם המגדירים את מי שאנחנו אלא הנשמה שלנו היא שבחרה בתסריט האישי/הצבירי (לאומי) , מהי הזהות הייחודית שלנו ע"פ האיכות שאותה בחרנו ונבחרנו ,נועדנו, לתת לעולם.  עצמאות מחשבתית ולקיחת 100% אחריות אישית – אלו כללי המשחק החדשים.

 בלב המזרח התיכון מתבצע הניסוי החברתי הרדיקלי ביותר של המאה ה-21

צעדת מחאה ברוג'בה למען שחרור מנהיג המהפכה עבדאללה אג'לאן,
*

העובדה המדהימה ביותר לגבי רוג'בה היא שאיש כמעט לא יודע על קיומה. על סוריה שומעים לא מעט: על שדות הקרב ומתקפות הגז, על הברוטליות של דאעש והברבריות של אסד. אבל על כך שצמחה בצפון סוריה אוטונומיה אנרכיסטית־פמיניסטית שהיא האנטיתזה לכל מה שקיים מסביבה — כמעט שלא נכתבת מילה. ואולי אין זה אמור להפתיע. בעוד העולם כולו פונה לתוך תרבות הצריכה, אינדיבידואליזם קרייריסטי ופלוטוקרטיה פיננסית, מי יכול באמת ובתמים להאמין ברעיונות של חברה ללא היררכיה? מדינה ללא שלטון מרכזי? ארגון קהילתי? כלכלה קואופרטיבית? שוויון מגדרי אמיתי? אבל זהו בדיוק החזון שאנשי רוג'בה מממשים הלכה למעשה, וכל זאת בסביבה עוינת להחריד, מוקפת באויבים הנחושים להחריבה.

*
פרד מברכת את המגיעים החדשים למדינה אחרי שהממשלה הסוציאליסטית החליטה שגבולות לא היו חשובים

Spain welcomes its new arrivals after the country's socialist government decided borders weren't important. Good luck.

Posted by Paul Joseph Watson on Thursday, July 26, 2018

מדינת היהודים בענן

אחרי תהליך קריסת מערכות  , תתהווה  מדינת היהודים בענן– ללא אחיזה בגבולות ארציים המגבילם את חופש התנועה וההתפתחות.

התפרקות מדינות 

הקץ לעמים, גבולות, דתות, מדינות,תיאוריות,תאגידים ממסדיים, הכללות,חוקים משפטיים/חברתיים//דתיים/תרבותיים. כולנו בני אדם וכך ראוי שנחיה.

סוגרים ת'ים , המדינה מתפרקת 

אין מה לחכות למנהיג שיוביל את המדינה לעתיד משום שבעתיד לא אמורה להיות מדינה. סוגרים ת'ים…סיימנו עם המשחק הזה של ממשלה שמושלת באנשים ושלטון ששולט בתקציב ומנהל את המערך האנרגטי של אנשים. האנושות נדרשת לקחת אחריות ולהתנהל בעצמאות.
*
גם המדינה , כמו כל מסגרות העידן הישן אמורה להתפרק. קריסת מערכות  . במקומה תתהווה התארגנות של אנשים עצמאיים שכל אחד מנהיג את עצמו בעצמו ובניהם תירקם רשת של שת"פ. .
*
אנחנו כאן כדי לבנות חברה חדשה שבה אנשים בוחרים ונבחרים לעסוק בתחום המומחיות שבוער בנשמתם והם טובים בו: עיסוק מהסוג שהם רוצים ומבינים שמדוייק להם לעסוק בו גם בלי קשר לתמורה כספית ולהכרה פורמלית. פשוט כי הם יודעים שזה מה שנועדו לעשות. כשאתה חי את הייעוד שלך- אתה מקבל את המימון האנרגטי החתום מראש שנועד לתמוך בך במימוש יעודך. האנרגיה הזו שוות ערך גבוה יותר מכל סכום שכסף יכול למדוד. הרבה יותר מהצ'ק שאתם מקבלים בסוף החודש שלא מספיק לכלום
*
אז, כשהאנשים האלו יבחרו – ללא הבדל גיל מין ודת ,את "ה" עבודה שמאפשרת להם לממש ייעודם, אז הם יעשו אותה הכי טוב שאפשר – למען עצמם מתוך הבנה שהתרומה שלהם תורמת להתפתחות הכוללת. לא מתוקף סמכות פורמלית שהסמיכה אותם אלא מתוקף החתימה הנשמתית שבחרו והתחייבו לממש עוד לפני שהנשמה שלהם ירדה לחוויה בגוף פיזי.
*
פעם החברה ייחלה ליום שאשה תהיה ראש ממשלה. אני מייחלת ליום שבו לא תהיה ממשלה .תהיה רשת של שת"פ שבראשה יעמוד ילד 

מי אנחנו? אנחנו לא הזהות הלאומית שלנו

אנחנו מי שאנחנו – עכשיו הזמן להשיל את כל חלקי התפאורה הישנים שנהגנו לעטוף עצמנו בהם, להתחבא מאחורי הגדרות חיצוניות. עכשיו הזמן להתחבר לחושים הפנימיים, ל הילד הפנימי  ומשם להבין מי ומה אתה. הינך החלק הטהור והמזוקק שבך, לא הרכוש שצברת, לא המדינה שכתובה בת.ז  שלך, לא האדמה שעליה נלחמת בחרוף נפש, גם לא הנפש שהיא מעוז הרגשות – גם ממנה עלינו להיפרד עכשיו : עלינו לעבור ממים לשמיים , מרגשות נמוכים לגבוהים- מרגש שמנהל אותנו לרגש שאנחנו מנהלים אותו ממקום של הבנה גבוהה ולא מתוך פחד ותלות  באדם אחר שיאהב ויעריך אותנו, או בממסד שיעזור ויתמוך בנו. המים הגבוהים הם הדבק שמחבר אותנו ליצור שיתופי פעולה הרמוניים ממקום של הבנה גבוהה, של אינטרסים משותפים, כל אחד ותפקידו הוא, אבל לכולנו מטרה משותפת אחת: התפתחות. ההתפתחות שלך תורמת להתפתחות שלי ולהיפך. כשנבין זאת, נפסיק להילחם אחד בשני ונתמקד בלעשות את מה שבאנו לעולם הזה כדי לעשות.

על מנת שנוכל לחשוב ולהתנהל עצמאית, יהה עלינו ראשית לשחרר את כל ההתניות שהתחנכנו עליהם דורות על גבי דורות. שום דבר בעולם הזה לא שייך לנו. לא האדמה,לא המדינה-דגל,לא ההישגים החומריים שצברנו, לא מערכות היחסים הביאישיות שמסדנו – הכל תפאורה.  לא האנשים שחיים עליה. גם לא הילדים שלנו. זכינו לגדל אותם, אבל נשמתם חופשייה וכעת- רגע לפני מעבר מעידן ישן לחדש מתבטלים שיוכים ומתבהרת הבנה תודעתית חדשה :

כולנו, כל אחד מאיתנו הוא חלק תודעתי בורא, חלק מרשת אנרגטית אחת שיום אחד תפעל בהרמוניה. זה יקרה רק אחרי שנבין שכולנו אחד. לא מאוחדים אלא אחד!
זה יקרה רק אחרי שנשחרר את האחיזה שלנו באדמה (חומר)ובמים (הרגש הנלווה אליו)  ונבחר לעשות שינוי תודעתי ולנהל את הבחירות שלנו ממקום של אש (רצון יצירתי) ואוויר (הבנה תודעתית) .  זה יקרה רק אחרי שנסכים לאבד את דעתנו, לחוות את אי הוודאות , כי רק מתוך הריק  תוכל לצמוח וודאות חדשה של היותנו מי שאנו באמת.
זה יקרה רק אחרי שנשחרר את העבר , רק אחרי הכאוס שיתהווה כאן, רק  מתוכו יצמח סדר חדש

The DNA Journey

מה אם נגלה שכולנו משפחה ומחוברים לאותו מקור? ככה משנים מסגרות חשיבה: פותחים את הראש לחקור מי אנחנו באמת

 

 Music above  Fighting מוזיקה מעל גבולות  walls  ו  wars

 

אחד משלנו מפיץ מסר בכל העולם  ויוצר שלום בין אנשים  –  הגרפיקאי שיצר את  התמונה של  we love iranians  בהרצאה ב TED

סירדז'ה פופוביץ': איך להפיל רודנים

הנה התחלת הסוף: 29/11/2012 חכי"ם ישראליים שורפים דגל פלסטין. 

שיישרפו דגלי כל המדינות, יבוטלו כל הההגבלים, כל השיוכים. האדמה לא שייכת לאף אחד. היא נועדה לקיים את מי שנועד להתקיים ממנה. איש איש באמונתו. its show time… 

אח, כמה ייחלתי לזכות להיות נוכחת ברגעים האלו, והנה זה מגיע: אחרית הימים כבר כאן. המשיח איננו ישות פיזית שתגאל אותנו. המשיח הוא תודעה. רכובה על גבי חמור – הוא החומר. עליונות הרוח על החומר. כשנשמות בני העם הייהודי- הייעודי  יבינו שעליהן לשחרר את האחיזה באדמה ולחיות את הייעוד שלהם כמי שנועדו להוריד רוח לחיי החומר ולא לשלוט בו, אז יתחיל להתהוות שלום. לא לפני. למה לבן? כי כל ספריות הידע שלנו יימחקו כדי שנוכל לפתוח דף חדש.

דת- התחלת הסוף 

אבינדב בגין 

ההזדהות שלנו עם ההיסטוריה של אבותינו אינה מעניקה לנו זכויות על גבול שרירותי שנקבע ביריית תותח, בקליט רובה, באיבחת חרב או במהלומת אגרוף.לפני עשרות מאות או אלפי שנים.
בכדי לחיות יחד עלינו להיות יחד. לא ניתן להיות יחד כשליבנו פועם בהפרדה. עלינו ראשית להיות אחד. עלינו להבין את המשמעות הגלומה בהיותנו בני אדם. לא ניתן לשמוע על כך מרב או אימאם, מספק כה או אחר. ניתן לעשות זאת רק לבד, מתוך דממה. מטבע הדברים של ההוויה עצמה. התינוקות שבאים לעולם אינם יהודיים מוסלמיים ישראליים או פלסטינים. הם בני אדם. הכרתם טומנת בחובה הרבה מעבר להתנייתם. היא טומנת את עומקו חסר הגבולות של החופש ואת הייקום כולו.

ירושלים אינה יכולה להיות עיר עמים משום שאין כאלו, ירושלים צריכה להיות עיר לבני האדם, לכולם.

 

מכתב של בני נוער מעזה שאומרים: פאק מדינות, תנו לחיות

פאק חמאס, פאק ישראל, פאק פתח, פאק ארה"ב, תנו לחיות!
שוה קריאה…

The Manifesto

"Fuck Hamas. Fuck Israel. Fuck Fatah. Fuck UN. Fuck UNWRA. Fuck USA! We, the youth in Gaza, are so fed up with Israel, Hamas, the occupation, the violations of human rights and the indifference of the international community!

"We want to scream and break this wall of silence, injustice

 and indifference like the Israeli F16s breaking the wall of sound; scream with all the power in our souls in order to release this immense frustration that consumes us because of this fucking situation we live in…"We are sick of being caught in this political struggle; sick of coal-dark nights with airplanes circling above our homes; sick of innocent farmers getting shot in the buffer zone because they are taking care of their lands; sick of bearded guys walking around with their guns abusing their power, beating up or incarcerating young people demonstrating for what they believe in; sick of the wall of shame that separates us from the rest of our country and keeps us imprisoned in a stamp-sized piece of land; sick of being portrayed as terrorists, home-made fanatics with explosives in our pockets and evil in our eyes; sick of the indifference we meet from the international community, the so-called experts in expressing concerns and drafting resolutions but cowards in enforcing anything they agree on; we are sick and tired of living a shitty life, being kept in jail by Israel, beaten up by Hamas and completely ignored by the rest of the world.

"There is a revolution growing inside of us, an immense dissatisfaction and frustration that will destroy us unless we find a way of canalising this energy into something that can challenge the status quo and give us some kind of hope.

"We barely survived the Operation Cast Lead, where Israel very effectively bombed the shit out of us, destroying thousands of homes and even more lives and dreams. During the war we got the unmistakable feeling that Israel wanted to erase us from the face of the Earth. During the last years, Hamas has been doing all they can to control our thoughts, behaviour and aspirations. Here in Gaza we are scared of being incarcerated, interrogated, hit, tortured, bombed, killed. We cannot move as we want, say what we want, do what we want.

"ENOUGH! Enough pain, enough tears, enough suffering, enough control, limitations, unjust justifications, terror, torture, excuses, bombings, sleepless nights, dead civilians, black memories, bleak future, heart-aching present, disturbed politics, fanatic politicians, religious bullshit, enough incarceration! WE SAY STOP! This is not the future we want! We want to be free. We want to be able to live a normal life. We want peace. Is that too much to ask?"

אלו הימים – אחרית הימים

באחרית הימים, שערים נפתחים.
באחרית הימים, שפות מתגלות.
באחרית הימים, נופלים מסכים.
באחרית הימים, נגלים האותות.
באחרית הימים, נמסים הגבלים.
באחרית הימים, מתבטלים שיוכים.
באחרית הימים, עולה האור וחושף, כי כולנו אחים.

הימים החדשים-תודעה-כולנו אחים!

Israeli: Islam is not a threat. Israel is.

אם ישראלית שבתה נהרגה בפיגוע , בנאום  בפסגה האיסלאמית : We are all the victims of mental, psychological and cultural violence

פוסטים נוספים שמומלץ להיכנס אליהם בנושאים קרובים שלום עברי-ערבי

מלחמת העידן החדש   מלחמת האור בחושך

 

 

גבולות ומגבלות

גבולות ומגבלות