מאיר אריאל

מאיר אריאל  הוא כותב מלחין וזמר ששר שירים , הוגה דעות אמיץ שהשמיע קולו הייחודי בתוך בליל עדר המון אנשים שמאפשרים למה שבחוץ לנהל את עולמם הפנימי.  הפוסט הזה הוא במה לכתביו והלך רוחו של איש  גדול  – תודה מאיר על היותך ותרומתך להתפתחות 

חופש הביטוי

"אנחנו חיים בעריצות של דיכוי, של חופש הדיבור, של חופש הדעה . זו עריצות מתוחכמת שמתחזה כשיא של חופש הדיבור וחופש הדעה . התיחכם של העריצות הזו הוא כה גדול והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסויים שמתחבר אל הצורך המאד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, אפילו בגלוי, יוצר מצב , שהאנשים, רק במצבים מאד מסויימים של פיכחון, מודים שהם חיים במשטר של עריצות

שוויון

שוויון האי שיוויון: כל בני האדם שווים בעובדת הייחודיות והשונות..

אי שיוויון השיוויון: כל בני האדם שונים במיצוי השווה שבהם.. אותו אגודל מייצר דברים שונים, אותו קוטר מעגל יכול להיות בורג, פתח צינורית, פתח אוורור וכו'.."

בחירה בין רע לגרוע

"..ככה עשו אותך: חופשי, בן דרור, בן חורין לבחור. אפילו בין רע לגרוע אתה בוחר. ולו רק את סוג השעבוד. אתה בוחר. ולו רק את סגנון העבדות. אתה בוחר ולו רק את אופי המעביד אתה בוחר. ולו רק את נשק המשעבד אתה בוחר. עדיין זוהי חירותך האחת…"

 מאיר את היום

מאיר אריאל בראיון רגע לפני מותו : "מבחינתי מספיק שאנשים יימנעו מאמצעי התקשורת. אם כל המרד שלהם היה מתבטא בזה שהם היו נמנעים מלהדליק את הטלוויזיה , לקרוא עיתון ולשמוע רדיו, הם היו יוצאים ידי חובתם כאנשים אמיצים בעלי עמדה בעולם הזה . המרד הוא בך, בתוכך וממך אל ארבע האמות שלך"

מאיר את היום: פרק 2 עם אראל סגל

זמן קצר לפני מותו הצטלם מאיר אריאל לסרט סטודנטים, אבל הריאיון עמו מעולם לא ראה אור #מאיר_את_היום, פרק שני עם אראל סגל, בשיחה על חופש הביטוי האמיתי ותפקידה של התקשורתפודקאסט על שיריו של אריאל, ריאיונות נדירים ופרשנויות חדשות בתגובה הראשונהOr Yashar מאיר אריאל Meir Ariel Roy Gol התחנה- נקודת מפגש אראל סגל

Posted by ‎כאן‎ on Thursday, July 26, 2018

הנה ימים באים   חזון לישראל

הנה ימים באים ואנשים יאבדו את הטעם שבבריחה ומסכות תוסרנה ותהיה הודאה על האמת. אמונות ודעות והשקפות עולם תושלכנה ואנשים יודו בטעויותיהם ויאמצו אמונות חדשות פתוחות למשא ומתן. כל הממסדים והמנגנונים הידועים יתפרקו ויעלמו וסדרי ממשל משוכללים פתוחים למשא ומתן יקומו תחתיהם. הנה ימים באים. הנה ימים באים ותוסרנה משלטונן המפלגות בישראל ותהיה השתחררות גדולה מאזיקיהן וכבליהן ויהיה חופש למחשבה ודרור להבנה וחירות לידיעה ופדות שאלה ועצמאות לעצמיות. הנה ימים באים. הנה ימים באים ותרבה תחושת ההדדיות בין אנשים שתעלה מעומק ההגדרות העצמיות של היחידים מתוך היחודיות של האחד וההזדהות עם היחודיות של הזולת. תהיה הכרה הסכמה כללית שכל בני האדם עלי אדמות שווים ושונים. כל אחד וטביעת האצבע שלו. ויהיה לזה כבוד חדש. אנשים יודו איש לאחיו על היותם הם. הנה ימים באים. הנה, זאת תהיה אחווה חדשה שתוליד שמחה גדולה, ימים באים לשויון לאי שיויון, האישיויון לשיויון. הנה ימים באים.

אדם צועק את שחסר לו

אדם צועק את שחסר לו
חסר לו ביטחון צועק ביטחון
חסרה לו הדדיות צועק הדדיות
חסרה לו גאווה צועק גאווה
חסר לו יחד צועק יחד
אדם צועק את שחסר
לו לא חסר לו – לא צועק

אדם מפגין את שחסר לו
חסר לו כח מפגין כח
חסרה לו ריבונות מפגין ריבונות
חסרה לו נחישות מפגין נחישות
חסרה לו נוכחות מפגין נוכחות
אדם מפגין את שחסר לו
לא חסר לו – לא מפגין

אדם גונב את שחסר לו
חסר לו ניצחון גונב ניצחון
חסרה לו דעת גונב דעת
חסר לו כסף גונב כסף
חסר לו לב גונב לב |
אדם גונב את שחסר לו
לא חסר לו – לא גונב

אדם רודף את שחסר לו חסר לו
צדק רודף צדק
חסר לו שלום רודף שלום
חסרה לו שררה רודף שררה
חסרה לו אישה רודף נשים
אדם רודף את שחסר לו
לא חסר לו – לא רודף

אדם משלים את שחסר לו
חסר לו להרגיש נבגד משלים נבגדות
חסר לו להרגיש נרדף משלים נרדפות
חסר לו להרגיש מושפל משלים מושפלות
חסר לו להרגיש שכוח משלים נשכחות
אדם משלים את שחסר לו
לא חסר לו – לא משלים

בדמיון לא חסר לו – לא צועק לא צועק
לא חסר לו – לא צועק אדם צועק את שחסר לו.

מאיר אריאל – הדשא של השכן 

מה אני, לא נורמלי להיות נורמלי? אני לא נורמלי!