הבדל בין ידע ומידע

ידע מקורו פנימי. הוא טבוע בתודעתנו מהמקור  .אנחנו מפתחים ויוצרים אותו מתוך חיבור לרוח הגבוהה ,לידיעה הפנימית , בהתבסס על חיבור לחושים הפניימיים
מידע מגיע מ… ממקור חיצוני על בסיס מאגר נתונים ארצי שאנשים אחרים עיבדו , פירשו ויצרו ממנו התפתחות חדשה על בסיס ידע קיים , פיתחו אותו ע"י נתינת פרשנויות שונות, ניתוח זוויות ראיה מתפיסות עולם שונות, מיזוג דעות/גישות/שיטות/רעיונות,נתונים, עובדות, סטטיסטיקות.

הבדל בין תבונה וחוכמה

חוכמה מבוססת על ידע  נרכש מההמון בסביבה החיצונית .
תבונה מבוססת על ידיעה פנימית שצרובה בנשמה,מונעת מהתפתחות שנמצאת בתוכנו ונותנת את האפשרות לקחת רסיסי מידע ולפתח את עצמנו מהם, לחזות דברים: לנחש, על בסיס חיבור לחושים הפנימיים, כמו לדעת משהו גם "בלי לדעת" , כי מדובר במידע שצרוב בתודעתנו כבר מגלגולים קודמים ואנחנו משתמשים בו כדי להרחיב ולהתרחב אל מעבר לנגלה לעין, אל מרחבים תודעתיים שנסתרים ממודעותנו הארצית ומחברים אותנו למאגרי המידע הבריאתי הכולל בספריות הגבוהות.

 

הבדל בין תבונה וחוכמה

חכמה מאפשרת לנו להצליח לפתור בעיות על סמך ידע חיצוני, התבונה מאפשרת לנו להצליח להימנע מהן באמצעות מידע פנימי.

חוכמה מבוססת על ידע  נרכש מההמון בסביבה החיצונית .
תבונה מבוססת על ידיעה פנימית שצרובה בנשמה,מונעת מהתפתחות תודעתית שנמצאת בתוכנו ונותנת את האפשרות לקחת רסיסי מידע ולפתח את עצמנו מהם, לחזות דברים: לנחש, על בסיס חיבור לחושים הפנימיים, כמו לדעת משהו גם "בלי לדעת" , כי מדובר במידע שצרוב בתודעתנו כבר מגלגולים קודמים ואנחנו משתמשים בו כדי להרחיב ולהתרחב אל מעבר לנגלה לעין, אל מרחבים תודעתיים שנסתרים ממודעותנו הארצית ומחברים אותנו למאגרי המידע הבריאתי הכולל בספריות הגבוהות.

ההבדל בין ידע ומידע

כשההיגיון נכנס לתמונה – החשש מתגבר

כשנפגשים עם תהליך לא מוכר, הילד הפנימי לא מסוגל לבטא פתרון נכון מכיוון שהחלק הזה לא נחתם בתסריט שהנשמה בחרה ולא כתוב בספריות התודעה הגבוהות, יש חלל ריק ולתוכו נדחף ההגיון.  אנו מתחילים לבדוק את התהליך בעזרת ההיגיון: זו מערכת שנותנת אפשרות להתפתחות ארצית. הגיון הוא דבר נרכש.  הוא יוצר את השכבות שבו, בעקבות נסיונות והבנות מצטברות ולכן אינו מסוגל לתת מענה לתהליך לא מוכר.

ילדעים נולדים יודעים. הידיעה הפנימית צרובה בתודעתם,חתומה בנשמתם. הם ירדו איתה  downloaded. מוטב שנלמד אותם לקבל מידע מבפנים ולא לשנן ידע חיצוני

לירי בר "ידע זה כוח" / פואטרי סלאם נוער

נערה שחשבה שידע זה כוח והבינה שזה לא…  הכוח האמיתי איננו באדמה : בין אם מדובר בכוח פיזי או בכוח ידע שמקורו בספרים/אינטרנט/מקורות מים- נרכש מאנשים אחרים. הכוח האמיתי נמצא באוויר ב תבונה = הבנה גבוהה איך להימנע ממצבים כמו אונס למשל (בקישור לפוסט הזה תוכלו להתחיל להבין מה הסיבה גבוהה לדבר הזה ולמה דברים כאלו קורים)