שירים כותבים אותי

אותיות יורדות מול עיני רוחי, נרקמות למילים, הברות נשזרות בשורות למשפטים, שירים כותבים אותי – מהותי, מנגינה חרישית בלי צלילים. ככה, נקי. הנני , שינוי תודעתי

song

 

words

 

heart

 

rain

 

alchimy

 

bubble

 

conchesness

 

earth

 

naked

 

wind

 

night

 

if

 

izun