היזכרות

כל הליבות ששייכות למדור 12 של יהוה (אלו שנמצאות בכדור הארץ) חתמו להשלים מערך היזכרות, משמע להיזכר

בתסריטים שחתמו בבריאה שהוקפאה ובייעוד שייעד להן המקור.

היזכרות במסע הנשמה - האקדמיה להיזכרות (כתוביות בעברית)