היתוך – אש בפעולה

אנרגיית יסוד האש היא היוצרת תהליכי שינוי – שינוע ע"י התכה = התמרה של חומר גשמי לאנרגיית חשמל שמניעה ומתניעה עוד ועוד תהליכי התפתחות.

אנרגיה חופשית מופקת בתהליך המרה- החלפה ממצב תיאורטי לדחיסה לפעולה- יצירת חום ובחזרה.

אנרגיית היתוך  המפתח לעתיד נטול פחמן. זה קורה כאשר גרעינים של אטומים כמו מימן מותכים יחד בשל לחץ וחום אדירים

 

 

אנרגיית האש עוצמתית ויכולה לחבר ע"י שינוי מצבי צבירה את מה שאנרגיות האדמה והמים לעולם לא יוכלו לעשות. למשל:לחבר נייר לזכוכית אפשר להדביק זה לזה עם אדמה ומים אבל הנייר תמיד יישאר נייר והזכוכית תמיד תישאר זכוכית. רק לאש יש יכולת להתיך את החומרים ולחבר אותם יחד למשהו חדש. תהליך היצירה הזה משחרר אנרגיה חדשה באוויר.

דוגמא לתהליך התכה שעברה האדמה ע"י אנשי האש  ב  מידברן 2015