game over ,press restart to continue

תכלית הקיום האנושי היא התפתחות. כל אחד מאיתנו קיבל את המימון האנרגטי המדוייק למימוש הייעוד שלשמו הוא כאן. כעת היא העת בה אנו נדרשים לתת את הסחורה -לתרום את תוצאות ההתנסות שלנו למען ההתפתחות הכלל בריאתית. מי מאיתנו שמגלה שהוא לא מימש את הייעוד שעליו חתם- ייטב אם יברר זאת ,יחשוב,ישאל, יטיל ספק, יבחן את כל הנחות היסוד ותפיסת עולמו הישנה מחדש ויבין מהו הדבר שאותו הוא נועד ליצור , יבחר ויעשה אותו.

רגע השקט  הוא הרגע שבו חושב ע"י המחשב המרכזי של הבריאה = תודעת העל, גל הסתברויות שממנו והלאה מסתיים העידן הישן של אדמה ומים ומתחיל עידן חדש של אש ואוויר. סוף העולם – התחלה חדשה

סוף שנה , העצמאיים שבנינו עושים ספירת מלאי ובודקים הכנסות מול הוצאות, רווח מול הפסד .תודעת העל בודקת בסוף העידן הישן מי מאיתנו הביא את הסחורה שלשמה קיבל מימון ומי לא.

תודעת העל – המחשב המרכזי של הבריאה, שם נאספו כל הנתונים ונשמר המידע,  מרחיבה  את תודעתנו להבין מהי הסיבה הגבוהה שלשמה אנחנו כאן: לשחק את התסריט שייעדנו ובחרנו לעצמנו בעצמנו (בהתנדבות ובבחירה חופשית אגב…). השפע החומרי שנהננו ממנו עד עכשיו יילך ויצטמצם כדי לעזור לנו לדייק את עצמנו לעסוק רק במימוש הייעוד. יותר מדי שנים , דורות על גבי דורות, גלגולים על גילגולים,בזבזנו אנרגיה על להסתכל על סרטים של אחרים, להקשיב לקולות אחרים במקום לקולנו הפנימי שידע מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, רגע לפני סיום העידן הישן, מבקשת תודעת העל להזכיר לנו שהמימון האנרגטי שקיבלנו נועד לתמוך בנו במימוש התסריט שהתחייבנו וחתמנו לממש. מי שלא יודע מהו הייעוד הזה- ייטב אם יברר לעצמו , כי הקצאת המימון האנרגטי לא יינתן ביד רחבה כבעבר. החומר בעולמנו יצטמצם כדי עזור לנו להבין את הסיבה הגבוהה שלשמה אנחנו כאן.

קיבלנו מימון לחיות כאן כדי להביא את התוצאות ממסקנות ההתנסויות שלנו. אם לא ניתן את הסחורה: נאבד את המימון. הוא לא נועד לספק לנו חיי רווחה ואיכות חיים של מותרות ותענוגות. הוא נועד לשמש אותנו לממש את הפוטנציאל שהתברכנו בו. מה שעוד תודעת העל מסבירה לנו בתקשור הזה הוא את הבזבוז האנרגטי שיצרנו בבחירות שלנו לחזור ולתקן שוב ושוב גלגולים קודמים. התעסקנו בהשלמות ושיעורים ותיקונים, שיחקנו עם אותה פלסטלינה בניסיון ליצור את הצורה המושלמת, אבל כל עוד עסקנו באותו החומר – לא יצרנו התפתחות, רק העברנו מצד לצד, שינינו צורה אבל לא יצרנו מהות חדשה. מעכשיו- בעידן החדש, אנחנו נדרשים ליצור התפתחות ע"י התנסות באנרגיות חדשות שנכנסות יותר ויותר לעולמנו- האש והאוויר. האש היא כוח הרצון והיצירה, האוויר היא ההבנה , התודעה המתרחבת. לא עוד לדוש בביצות המים- הרגש הטובעניות והתובעניות, לא עוד משחק באדמה: היאחזות בחומר ותלות במסגרות ההתנהלות עמו.

האנושות והבזבוז האנרגטי תקשור תודעת העל