משפחה

מסגרות המשפחה מתפרקות יחד עם כל מסגרות עולם החומר.
ילדעים בוחרים הורים, מבוגרים בוחרים להוולד מחדש לאותו גוף

משפחה כן בוחרים / אמיתי מגד להמשיך לקרוא משפחה