שינוי תודעתי

תודעת העל

חיבור הבנה של היותנו , הוויינו, כל החלקים שבנו-שאנו- הננו

כמיטריילרים

מרססים אתכם. הידעתם?!

המשך

טיוטות