טיוטה: גיאומטריה

הטקסט בפוסט הזה נכתב כהגיגים. הוא עלה לאוויר בתאריך 9 באפריל 2015 ללא הסבר תודעתי מדויק. הטקסט המצ"ב נכתב כטיוטה ללא פירוט הבנות ,אלא תיעוד מידע ראשוני גולמי בלבד. אין לראות בו פוסט ככל הפוסטים .

גיאומטריה – השיטה

"אם אתם יודעים שהגיאומטריה מוצאה מתוך ההתחלה הראשונית, אתם מבינים שלמעשה כל סמל אשר ירד לאורך הבריאה, יש בו את האפשרות לשנות מצבים, כדי להביא לעצמו את התאימות, אשר בסיכומו של תהליך תהיה שלמה, והוא יתאים עצמו שוב למצב שהוא היה בהתחלה. מאחר והגיאומטריות אשר גם אתם מהווים אותן, מיוצרות לאורך כל הבריאה כאשר הן משתנות, ודאי שהשינוי אשר נמצא יוצר למעשה את השאיפה לשלמות. וכאשר השלמות מושגת, אותו סמל גיאומטרי מסיים דרכו לאורך הבריאה כשם שאתם מכירים עצמכם, שכאשר נשמתכם מסיימת חוויות היא לא חוזרת שוב לאותו מקום. כי הבריאה מייצרת את הצמצום ולא את ההתרחבות. אם אתם מכירים דרך אותם מיידעים שכבר ניתנו לכם, שאתם למעשה מחוברים גם לגיאומטריה, דרך אותם שמות אשר נמצאים בכם, ודאי לכם שהכוח אשר נמצא במילים אשר אתם מביעים, יש בו את הרמה הגיאומטרית. כאשר אתם יוצרים מילה, אתם יוצרים סמל, והסמלים האלה מחפשים את הדרך, לייצר שיווי עם הגיאומטריה אשר אתם מייצרים מהיותכם כאן. וכאשר השיווי נמצא, המילה יוצרת לכם את המצב שהיא מעודדת אתכם ונותנת לכם כוח. אבל כאשר אתם יוצרים את המצב שהמילה היא שלילית, ואתם ברמה של נשמה הנכם חיובים. אז התהליך אשר נוצר יוצר למעשה גיאומטריה, אשר אינה יכולה לעזור לכם, כי היא נמצאת בחוסר תיאום.

אם הייתם מבינים שאותם קווים ראשוניים, יצרו את אותו עץ ספירות, עליכם לראות את עץ הספירות, כמצב שיש בו שני סוגריים מהימין ומהשמאל וקו אחד חותך באמצע. ואם תסתכלו תראו שלמעשה, הקו הזה יצר את הפתיחה של אותה נקודה, וכך הבריאה החלה את התפצלותה. אותם חלקים של גיאומטריות אשר החלו את המעבר, הגיאומטריות הראשונות יצרו את אותם דברים שאתם עברתם עליהם. והן אותן יחידות שאתם מכירים, שהן יחידות ראשוניות. והן יצרו בצורה איטית את ההשתנות של הגיאומטריות, עד אשר הן יצרו את הסיום של אותם סוגריים משני הצדדים של אותו עץ. ולכן, ודאי שאתם צריכים לראות שעץ הספירות המוכר לכם, יש בו נתיבים אשר אתם לא מכירים. והנתיבים האלו אומנם אינם משפיעים על חייכם, מאחר ואלו נתיבים של בריאה. אלו נתיבים אשר מעבירים כוחות בצורה צולבת. והצורה הצולבת נוצרה כדי לתת אפשרות לחבר את הגיאומטריות אשר נמצאות בתוך הקיצונויות. ולכן יש אפשרות לראות את אותו חלק של העץ כיוצר מצבים משתנים. והיינו אומרים לכם, שאם תסתכלו על עץ ספירות אשר מוכר לכם, אתם תראו שהנתיבים אשר בו יוצרים מעבר כלפי מטה, אך לא כך בעץ אשר מכיל את כל חלל הבריאה בצורה הגיאומטרית. הוא מביא את הנתיבים גם מלמטה וגם מלמעלה, ויוצר מצב שהם כולם נפגשים שוב בקו האמצע. ואז אתם יכולים לראות שבקו האמצע, יש למעשה את הסיומות הגדולות של אותם חלקים גיאומטריים שמצאו אחד את השני.

כאשר אנו דיברנו על המילים אשר אתם יוצרים, והם יוצרים מצב של סמלים גיאומטריים. וכבר אמרנו לכם, שמילים אשר הנן מהוות שליליות, יוצרות מצבים שאינן יכולות להתחבר ביחד, למצב של השלמה גיאומטרית. ואז אתם יכולים גם להבין מדוע בעולמכם, אתם אומרים ש"השתיקה שווה זהב" מאחר וכל מילה יוצרת סמל. וכאשר מנווטים את המילים ברמה לא מדויקת, מקבלים תוצרים אנרגטיים. וכאשר תבינו את המשמעות של כל סמל, אתם גם תבינו ממה להימנע כדי לא ליצור לעצמכם חלקים שליליים. ואנו נתחיל עם אותו חלק אשר אתם קוראים לו הקו. הקו היה הראשון שיצא מאותו חלק מתפרק של הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה שהתפרקה לקווים, יצרה את אותה אפשרות להתרחבות. זאת אומרת שכאשר אתם רואים קו אתם תבינו שמשמעותו התרחבות. וההתרחבות אשר נמצאת בקו, כאשר היא החלה בקו האמצע. ודאי שאתם רואים את עצמכם כמייצרים קו אשר הינו מאוזן ברמה של מאונך, כלומר, אין בו פיתולים, הוא ישר כאותן קרני אור אשר החלו את אותו תהליך.

מאחר והקו המאוזן היחיד באורך אשר נמצא במרכז, הוא הקו של קו האמצע אתם חייבים לראות את ההבדל, כיצד נראה הקו אשר נמצא בצד הימני וכיצד הוא נמצא בצד השמאלי. אם תסתכלו על העץ אתם תראו שכאשר אתם מציירים את העץ, הקו היחיד שהוא ישר הינו האמצע. כי הקו הימני יש בו שתי זוויות, אחד הבאה מכתר ואחד המשלימה למלכות, והן פונות לתוך העץ מהצד הימני אל השמאל שלו. ואילו הקו השמאלי עושה את ההיפוך, זאת אומרת שיש לו זוויות הנכנסות פנימה אל תוך העץ. הסמל הגיאומטרי הראשוני שהבריאה הוציאה היה אותו מבנה. והמבנה הזה אם תנתקו אותו מתוך הספירות, אתם תראו את אותם סוגריים, שאנו דיברנו עליהם. אבל לא מעוגלות כי אין מעגל, כבר אמרנו שהמעגל לא קיים בבריאה. ולכן, אם תציירו את הגיאומטריה הזאת, אתם מקבלים את מהלך הכוח הראשוני שנמצא בבריאה. כאשר אתם מסתכלים על הצד הימני, אתם רואים שלמעשה הימין אשר נמצא בו, חותר לכוון הקו האמצעי. זאת אומרת שהאנרגיה אשר נמצאת בימין, חותרת לכיוון מצב של שלמות אשר נמצא בקו האמצעי. וגם החלק השמאלי חותר לשלמות אשר נמצאת בקו האמצעי."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *