קהילת שינוי תודעתי

נראה לכם שיש קהילה כזו? שינוי תודעתי הוא תהליך התפתחות אישי ועצמאי שכל אחד נדרש לעבור בדרכו .